Đại học Hoa Sen

Tag: ngành thiết kế thời trang

FADA Bế Mạc Công Tác Đánh Giá AUN-QA
Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen chia sẻ buổi   Bế Mạc Công Tác Đánh Giá AUN-QA   Ngành Thiết Kế Thời Trang và  Ngành Quản Trị Công Nghệ Truyền Thông Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen trân trọng giới thiệu
Ngành Thiết Kế Thời Trang_Fashion Creation 2024 – BST “Arcane”
Ngành Thiết Kế Thời Trang, Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen giới thiệu   BST “Arcane”   Fashion Creation 2024   Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen trân trọng giới thiệu
Ngành Thiết Kế Thời Trang_Fashion Creation 2024 – BST “Premier Amour”
Ngành Thiết Kế Thời Trang, Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen giới thiệu   BST “Premier Amour”   Fashion Creation 2024   Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen trân trọng giới thiệu
Giải thưởng Sv Khoa TK-NT trong những năm qua
Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen giới thiệu   Giải thưởng của sinh viên   Khoa Thiết kế – Nghệ thuật   Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen trân trọng giới thiệu
Ngành Thiết Kế Thời Trang_Ý tưởng BST Nam Mo – Fashion Creation 2024
Ngành Thiết Kế Thời Trang, Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen giới thiệu   Ý tưởng BST “Nam Mo”   Sv Đoàn Minh Nhựt   Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen trân trọng giới thiệu
Ngành Thiết Kế Thời Trang_Ý tưởng BST “EM ĐẾN” – Fashion Creation 2024
Ngành Thiết Kế Thời Trang, Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen giới thiệu   Ý tưởng BST “EM ĐẾN”   Fashion Creation 2024   Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen trân trọng giới thiệu

Bộ lọc

Từ khóa
Danh mục
Khoảng ngày
Từ
Đến ngày
Làm lại
Facebook Youtube Tiktok Zalo