Đại học Hoa Sen
VI EN

Tag: ngành thiết kế thời trang

Ngành Thiết Kế Thời Trang giới thiệu Cuộc Thi “From Vietnam With Love”
Ngành Thiết Kế Thời Trang, Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen giới thiệu   Cuộc Thi Thiết Kế Thời Trang   Chủ Đề “From Vietnam With Love”   Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen trân trọng giới thiệu
Ngành Thiết Kế Thời Trang_Street Vibe Reincarnation Fashion Show 2023
Ngành Thiết Kế Thời Trang, Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen giới thiệu bài viết   ⭐️Street Vibe🔺Reincarnation Fashion Show 2023   của Ngành Thiết Kế Thời Trang Đại học Hoa Sen   Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen trân trọng giới thiệu
Ngành Thiết Kế Thời Trang_Reincarnation Fashion Show
Ngành Thiết Kế Thời Trang, Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen tổ chức   Reincarnation Fashion Show   Project 2 của khóa TK20 – Ngành Thiết Kế Thời Trang   Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen trân trọng giới thiệu
Ngành Thiết Kế Thời Trang_BST “BOND” – Cáp Ngọc Thuận – FC2023
Ngành Thiết Kế Thời Trang, Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen giới thiệu   BST “BOND”   Cáp Ngọc Thuận – FASHION CREATION 2023   Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen trân trọng giới thiệu
Ngành Thiết Kế Thời Trang_BST Exuberance Rebel – Châu Gia Hân
Ngành Thiết Kế Thời Trang, Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen giới thiệu   BST “Exuberance Rebel”   Châu Gia Hân – Fashion Creation 2023   Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen trân trọng giới thiệu
Ngành Thiết Kế Thời Trang_Thư Cảm Ơn L’Expo 93
Ngành Thiết Kế Thời Trang, Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen Thư Cám Ơn L’EXPO 93 Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen trân trọng giới thiệu

Bộ lọc

Từ khóa
Danh mục
Khoảng ngày
Từ
Đến ngày
Làm lại
image image image image