Đại học Hoa Sen

Ngành Thiết Kế Thời Trang giới thiệu Chuyên Ngành Fashion Business

Ngành Thiết Kế Thời Trang, Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen giới thiệu

 

Chuyên Ngành Fashion Business

 

Ngành Thiết Kế Thời Trang

 

Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen trân trọng giới thiệu

CHUYÊN NGÀNH FASHION BUSINESS

Khai giảng từ năm học 2020-2021, bắt đầu áp dụng cho khoá TK20

Năm 2020, lần đầu tiên chuyên ngành Fashion Business được mở ra tại Đại học Hoa Sen. Áp dụng các môn học chuyên ngành Kinh doanh thời trang vào lộ trình năm 3, năm 4 của sinh viên. 

Chương trình học hợp tác với College de Paris. Sinh viên tốt nghiệp  nhận bằng cử nhân Thiết kế Thời trang, cùng với giấy chứng nhận hoàn thành chương trình Fashion Business do College de Paris cấp. College de Paris là một tập đoàn đại học, có trụ sở tại Paris trong đó trường đại học thành viên lâu đời nhất đào tạo về thiết kế thời trang được thành lập từ năm 1949.

Chuyên ngành kinh doanh thời trang cung cấp cho sinh viên kiến thức tổng quát về sự vận hành của ngành công nghiệp thời trang, các thị trường khác nhau. Đồng thời đào tạo cho sinh viên các kỹ năng: Nghiên cứu và phân tích thị trường thời trang, quản lý chuỗi cung ứng và sản xuất, xây dựng và quản lý thương hiệu thời trang, quản lý và truyền thông thương hiệu, lập kế hoạch kinh doanh.

Đào tạo kinh doanh thời trang ra đời trong bối cảnh có rất nhiều nhà khởi nghiệp thời trang và sinh viên thiết kế thời trang cần cung cấp kiến thức nền tảng vững chắc cùng với kỹ năng xây dựng và quản lý thương hiệu thời trang.

CÁC MÔN HỌC ĐƯỢC ĐÀO TẠO:
– Fashion merchandising management
– Principles of contemporary fashion industry
– Merchandising maths in Fashion
– Integrated Fashion Marketing communication 
– Fashion retail management
– Fashion branding
– Fashion entrepreneurship

#fashionbusiness #fashionentrepreneur #fashionretail #fashionmerchandising #fada #HSU
 

Nguồn: FP Ngành Thiết Kế Thời Trang

 

FP FADA
Facebook Youtube Tiktok Zalo