Đại học Hoa Sen

Tag: tktt

HSU_Vừa Thiết Kế Vừa Tự Tổ Chức “Fête De La Mode” Fashion Show
Trường Đại học Hoa Sen giới thiệu   Thực Học Thực Làm   Vừa Thiết Kế Vừa Tự Tổ Chức “Fête De La Mode” Fashion Show   Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen trân trọng giới thiệu
Ngành Thiết Kế Thời Trang – “Fête De La Mode” Fashion show (TV&MQ)
Ngành Thiết Kế Thời Trang, Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen chia sẻ góc máy khác   “Fête De La Mode” Fashion show   Cảm ơn Sự Kiện Nho Nhỏ đã tài trợ   Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen trân trọng giới thiệu
Ngành Thiết Kế Thời Trang giới thiệu Trang phục Đề án 2 của sv Lê Huỳnh Như_Ca sĩ Giana biểu diễn
Ngành Thiết Kế Thời Trang, Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen giới thiệu   Trang phục Đề án 2 của Lê Huỳnh Như   Ca sĩ Giana biểu diễn tại sự kiện HOZO FESTIVAL   Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen trân trọng giới thiệu
Ngành Thiết Kế Thời Trang tổ chức “Fête De La Mode” Fashion show
Ngành Thiết Kế Thời Trang, Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen tổ chức   “Fête De La Mode”    Fashion show   Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen trân trọng giới thiệu
Ngành Thiết Kế Thời Trang giới thiệu “Fête De La Mode” 2023 trên tạp chí Street Vibe
Ngành Thiết Kế Thời Trang, Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen, Cám ơn Street Vibe – Fashion & Lifestyle đã quan tâm!   Fête De La Mode 2023   by Ngành TKTT Đại học Hoa Sen   Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen trân trọng giới thiệu
Ngành Thiết Kế Thời Trang Chuẩn bị của Fête De La Mode Fashion show
Ngành Thiết Kế Thời Trang, Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen   Chuẩn bị “Fête De La Mode” Fashion show   Sân Thể thao, Trường Đại học Hoa Sen   Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen trân trọng giới thiệu

Bộ lọc

Từ khóa
Danh mục
Khoảng ngày
Từ
Đến ngày
Làm lại
Facebook Youtube Tiktok Zalo