Đại học Hoa Sen

Tag: tknt

Ngành Thiết Kế Nội Thất_Quản Lý Dự Án + Bố Cục Tạo Hình
Ngành Thiết Kế Nội Thất, Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen thực hành   môn học Quản Lý Dự Án   + môn học Bố Cục Tạo Hình   Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen trân trọng giới thiệu
Giải thưởng Sv Khoa TK-NT trong những năm qua
Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen giới thiệu   Giải thưởng của sinh viên   Khoa Thiết kế – Nghệ thuật   Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen trân trọng giới thiệu
Ngành Thiết Kế Nội Thất_Đồ án trang trí sự kiện “Thanh Vang Lạc Hồng”
Ngành Thiết Kế Nội Thất, Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen giới thiệu   Đồ án Trang trí Sự kiện   “Thanh Vang Lạc Hồng”   Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen trân trọng giới thiệu
Ngành Thiết Kế Nội Thất_HSU: “Chương Trình Trao Đổi Sách 1-1”
Ngành Thiết Kế Nội Thất, Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen giới thiệu   HSU: “Chương Trình Trao Đổi Sách 1-1”   Dành Cho Sinh Viên Nhà Sen   Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen trân trọng giới thiệu
Ngành Thiết Kế Nội Thất_Hoa Sen Go Global 2024
Ngành Thiết Kế Nội Thất, Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen chia sẻ hình ảnh   Hoa Sen Go Global 2024   từ sv Nguyễn Thị Thảo Quỳnh Khoá 24 ngành Thiết kế nội thất   Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen trân trọng giới thiệu
Ngành Thiết Kế Nội Thất_Đồ án trang trí sự kiện
Ngành Thiết Kế Nội Thất, Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen giới thiệu   Đồ án trang trí sự kiện   Nhóm SV: Bảo Châu – Thục Nghi – Xuân Hương   Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen trân trọng giới thiệu

Bộ lọc

Từ khóa
Danh mục
Khoảng ngày
Từ
Đến ngày
Làm lại
Facebook Youtube Tiktok Zalo