Đại học Hoa Sen
VI EN

Tag: NTS

Creative Job Fair 2022
Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen là đối tác đồng hành tổ chức của Creative Job Fair 2022 🔆🔆🔆🔆🔆 quy tụ của nhiều đơn vị tuyển dụng Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen trân trọng giới thiệu
Những giờ học thú vị cùng thầy Phan Vũ Linh_Ngành Nghệ Thuật Số
Ngành Nghệ Thuật Số, Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen chia sẻ  Những giờ học thú vị cùng thầy Phan Vũ Linh, Ngành Nghệ Thuật Số Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen trân trọng giới thiệu
Gương mặt Sinh viên tiêu biểu Dụng Thị Mỹ Vy_Ngành Nghệ Thuật Số_K20
Ngành Nghệ Thuật Số, Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen giới thiệu Gương mặt Sinh viên tiêu biểu Dụng Thị Mỹ Vy_Ngành NTS_K20 Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen trân trọng giới thiệu
Sinh viên tiêu biểu K20 – Ngành Nghệ Thuật Số
Ngành Nghệ Thuật Số, Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen Gương mặt sinh viên tiêu biểu K20 Ngành Nghệ Thuật Số Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen trân trọng giới thiệu
Chào đón Tân Sinh viên Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật niên khóa 2022-2023
Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen Chào đón Tân Sinh viên Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen trân trọng giới thiệu
Tổ chức Trao giải các bài vẽ truyền tải thông điệp và bảo vệ tê giác
Ngành Thiết Kế Đồ Họa và Ngành Nghệ Thuật Số, Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen Tổ chức Trao giải các bài vẽ truyền tải thông điệp và bảo vệ tê giác Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen trân trọng giới thiệu

Bộ lọc

Từ khóa
Danh mục
Khoảng ngày
Từ
Đến ngày
Làm lại
image