Đại học Hoa Sen
VI EN

Tag: NTS

Kết Quả Chính Thức Của Vietnam Young Lions 2023
Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen giới thiệu Kết Quả Chính Thức Của Vietnam Young Lions 2023 Hành Trình Ghi Dấu Sáng Tạo Viva Creativity!! Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen trân trọng giới thiệu
Môn học Thiết kế Nhân vật, Ngành Nghệ Thuật Số
Ngành Nghệ Thuật Số, Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen giới thiệu Môn học Thiết kế Nhân vật Ngành Nghệ Thuật Số Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen trân trọng giới thiệu
Môn học Thiết kế Sinh vật 2D – Ngành Nghệ Thuật Số
Ngành Nghệ Thuật Số – Digital Art, Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen giới thiệu Môn học Thiết kế Sinh vật 2D Digital Art Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen trân trọng giới thiệu
Creative Job Fair 2022
Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen là đối tác đồng hành tổ chức của Creative Job Fair 2022 🔆🔆🔆🔆🔆 quy tụ của nhiều đơn vị tuyển dụng Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen trân trọng giới thiệu
Những giờ học thú vị cùng thầy Phan Vũ Linh_Ngành Nghệ Thuật Số
Ngành Nghệ Thuật Số, Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen chia sẻ  Những giờ học thú vị cùng thầy Phan Vũ Linh, Ngành Nghệ Thuật Số Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen trân trọng giới thiệu
Gương mặt Sinh viên tiêu biểu Dụng Thị Mỹ Vy_Ngành Nghệ Thuật Số_K20
Ngành Nghệ Thuật Số, Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen giới thiệu Gương mặt Sinh viên tiêu biểu Dụng Thị Mỹ Vy_Ngành NTS_K20 Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen trân trọng giới thiệu

Bộ lọc

Từ khóa
Danh mục
Khoảng ngày
Từ
Đến ngày
Làm lại
image image image image