Đại học Hoa Sen

Ngành Nghệ Thuật Số_Đồ Án Môn Game Design

Ngành Nghệ Thuật Số, Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen giới thiệu

 

Đồ Án Môn Game Design

 

Thiết kế Đồ họa Game

 

Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen trân trọng giới thiệu

GIỚI THIỆU ĐỒ ÁN MÔN GAME DESIGN

Chủ đề 1: Thiết kế một nhân vật kết hợp với câu chuyện trong văn hóa, lịch sử, thần thoại của đất nước Việt Nam


Chủ đề 2: Thiết kế 3 trong 4 kiểu sinh vật trên cạn, nước, bay và dưới lòng đất của một thể loại chính (Kinh dị, Khoa Học Giả Tưởng và Thần Thoại)

Chủ đề 3: Thiết kế một công trình hoặc phương tiện 

Giảng viên hướng dẫn: Hoàng Trần Sơn Hải 
Sinh viên thực hiện:
👉 Vũ Ngọc Hòa
👉 Dụng Thị Mỹ Vy

Trên đây là 4 bản thiết kế nhân vật, sinh vật và công trình thuộc môn Game Design – Thiết kế Đồ họa Game, chúng ta hãy cùng nhau xem qua nhé 💙

#GameDesignHSU
#EnvironmentConceptHSU
#CharacterConcept 
#CreatureConcept
#ConceptArtHSU
#DigitalArtHSU
#FacultyOfDesignAndArtHSU
#HoaSenUni
 

Nguồn: FP Ngành Nghệ thuật số – Digital Art

 

FP FADA
Facebook Youtube Tiktok Zalo