Đại học Hoa Sen
VI EN

Tag: ngành Thiết Kế Đồ Họa

Ngành Thiết Kế Đồ Họa_Đạt Giải Sản phẩm Dồ Họa Thông Tin Tuyên Truyền
Ngành Thiết Kế Đồ Họa, Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen vui mừng loan báo   Team TKĐH Đạt Giải tại Hội Thi   “Thiết Kế Sản phẩm Dồ Họa Thông Tin Tuyên Truyền”   Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen trân trọng giới thiệu
Ngành Thiết Kế Đồ Họa “Đánh Giá Một Cuốn Sách Qua Trang Bìa”
Ngành Thiết Kế Đồ Họa, Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen giới thiệu bài viết Có Nên Đánh Giá Một Cuốn Sách Qua Trang Bìa Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen trân trọng giới thiệu
15 Tuần Học Môn Nhận Diện Thương Hiệu – Ngành Thiết Kế Đồ Họa
Ngành Thiết Kế Đồ Họa, Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen giới thiệu bài viết Kết quả sau 15 Tuần Học Môn học “Nhận Diện Thương Hiệu” Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen trân trọng giới thiệu
Môn Đồ Án Thiết Kế Nhận Diện Thương Hiệu – Ngành Thiết Kế Đồ Họa
Ngành Thiết Kế Đồ Họa, Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen ✨ Môn Đồ Án Thiết Kế Nhận Diện Thương Hiệu✨ Ngành Thiết Kế Đồ Họa Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen trân trọng giới thiệu
Ngành Thiết Kế Đồ Họa trưng bài Đồ Án Tốt Nghiệp ở cơ sở Nguyễn Văn Tráng
Trường Đại học Hoa Sen giới thiệu  Các Đồ Án Tốt Nghiệp của sinh viên Ngành Thiết Kế Đồ Họa Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen trân trọng giới thiệu
Ngành Thiết Kế Đồ Họa – Workshop Chia sẻ các “bí quyết” chụp ảnh đường phố
Ngành Thiết Kế Đồ Họa, Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen tổ chức  Workshop Chia sẻ các “bí quyết” chụp ảnh đường phố cùng NSNA Nguyễn Vũ Phước (EFIAP – HON SSS Turkey- AVAPA) Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen trân trọng giới thiệu

Bộ lọc

Từ khóa
Danh mục
Khoảng ngày
Từ
Đến ngày
Làm lại
image image image image