Đại học Hoa Sen
VI EN

Tag: ngành Nghệ Thuật Số

Ngành Nghệ Thuật Số Giới thiệu Tham Quan CineMagic Workshop
Ngành Nghệ Thuật Số, Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen giới thiệu    Tham Quan CineMagic Workshop   với 100 sản phẩm mô hình nghệ thuật   Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen trân trọng giới thiệu
Ngành Nghệ Thuật Số giới thiệu bài Đồ Án Concept Art – Môn Thiết Kế Bối Cảnh
Ngành Nghệ Thuật Số, Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen giới thiệu bài   Đồ Án Concept Art   Môn Thiết Kế Bối Cảnh   Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen trân trọng giới thiệu
Ngành Nghệ Thuật Số tổ chức Workshop “Xây dựng bộ Sticker thương mại”
Ngành Nghệ Thuật Số, Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen tổ chức   Workshop “Xây dựng bộ Sticker thương mại”   trải nghiệm dùng wacom để vẽ Minh hoạ thiệp Giáng Sinh   Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen trân trọng giới thiệu
Ngành Nghệ Thuật Số Triển Lãm Mỹ Thuật Ứng Dụng 2023 tại Hội Mỹ Thuật Tp.HCM
Ngành Nghệ Thuật Số, Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen tham gia    Triển Lãm Mỹ Thuật Ứng Dụng 2023   tại Hội Mỹ Thuật TP. Hồ Chí Minh   Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen trân trọng giới thiệu
Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen Tuyển sinh Ngành Nghệ Thuật Số
Ngành Nghệ Thuật Số, Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen   Tuyển sinh Ngành Nghệ Thuật Số   HSU – 7210408   Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen trân trọng giới thiệu
Ngành Nghệ Thuật Số tổ chức Workshop “Nghĩ ngược & Làm được” cùng Artist Danis Nguyễn & Phan Vũ Linh
Ngành Nghệ Thuật Số, Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen tổ chức   Workshop “Nghĩ ngược & Làm được”   cùng Artist Danis Nguyễn & Phan Vũ Linh   Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen trân trọng giới thiệu

Bộ lọc

Từ khóa
Danh mục
Khoảng ngày
Từ
Đến ngày
Làm lại
Facebook Youtube Tiktok Zalo