Đại học Hoa Sen

Tag: ngành thiết kế nội thất

Ngành Thiết Kế Nội Thất_Đồ Án CTGD “Cõng Chữ Về Làng” – Trường Học Phiêng Cành, Tỉnh Sơn La
Ngành Thiết Kế Nội Thất, Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen giới thiệu   Đồ Án Công Trình Giáo Dục “Cõng Chữ Về Làng”   Trường Học Phiêng Cành, Tỉnh Sơn La   Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen trân trọng giới thiệu
Ngành Thiết Kế Nội Thất_Tham quan Trung tâm Trải nghiệm Hettich
Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen tham quan   Trung tâm Trải nghiệm Hettich   và Showroom gỗ An Cường   Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen trân trọng giới thiệu
Ngành Thiết Kế Nội Thất_Quản Lý Dự Án + Bố Cục Tạo Hình
Ngành Thiết Kế Nội Thất, Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen thực hành   môn học Quản Lý Dự Án   + môn học Bố Cục Tạo Hình   Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen trân trọng giới thiệu
Giải thưởng Sv Khoa TK-NT trong những năm qua
Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen giới thiệu   Giải thưởng của sinh viên   Khoa Thiết kế – Nghệ thuật   Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen trân trọng giới thiệu
Ngành Thiết Kế Nội Thất_Đồ án trang trí sự kiện “Thanh Vang Lạc Hồng”
Ngành Thiết Kế Nội Thất, Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen giới thiệu   Đồ án Trang trí Sự kiện   “Thanh Vang Lạc Hồng”   Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen trân trọng giới thiệu
Ngành Thiết Kế Nội Thất_HSU: “Chương Trình Trao Đổi Sách 1-1”
Ngành Thiết Kế Nội Thất, Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen giới thiệu   HSU: “Chương Trình Trao Đổi Sách 1-1”   Dành Cho Sinh Viên Nhà Sen   Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen trân trọng giới thiệu

Bộ lọc

Từ khóa
Danh mục
Khoảng ngày
Từ
Đến ngày
Làm lại
Facebook Youtube Tiktok Zalo