Đại học Hoa Sen
VI EN

Tag: ngành thiết kế nội thất

Ngành Thiết Kế Nội Thất Hướng Tới Triển Lãm “Không Gian Văn Hóa Thưởng Trà”
Ngành Thiết Kế Nội Thất, Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen hướng tới   Triển Lãm “Không Gian Văn Hóa Thưởng Trà”   K.20-21 Ngành TKNT   Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen trân trọng giới thiệu
Ngành Thiết Kế Nội Thất giới thiệu Tư liệu Nhà thờ đá Hoshino (1988) Nhật Bản
Ngành Thiết Kế Nội Thất, Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen giới thiệu   Nhà thờ đá Hoshino (1988) Nhật Bản   [Góc Tư Liệu Thiết Kế]   Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen trân trọng giới thiệu
Ngành Thiết Kế Nội Thất giới thiệu “Đồ nội thất trong không gian thưởng trà”
Ngành Thiết Kế Nội Thất, Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen giới thiệu   Đồ nội thất trong không gian thưởng trà   do sinh viên K20 & K21 thực hiện   Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen trân trọng giới thiệu
Ngành Thiết Kế Nội Thất tham gia Triển Lãm Mỹ Thuật Ứng Dụng Năm 2023
Ngành Thiết Kế Nội Thất, Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen giới thiệu   Triển Lãm Mỹ Thuật Ứng Dụng Năm 2023   tại Hội Mỹ Thuật Tp.HCM   Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen trân trọng giới thiệu
Ngành Thiết Kế Nội Thất Chuẩn Bị Triễn Lãm ở Hội Mỹ Thuật
Ngành Thiết Kế Nội Thất, Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen chuẩn bị    Triễn Lãm Trưng Bày Tác Phẩm Sáng Tác Của Sinh Viên   Tại Hội Mỹ Thuật Thành Phố    Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen trân trọng giới thiệu
Ngành Thiết Kế Nội Thất giới thiệu “Hoa Mai Design Award 2023-2024 Exhibition”
(Hỗ Trợ Truyền Thông) Ngành Thiết Kế Nội Thất, Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen giới thiệu triển lãm    Hoa Mai Design Award 2023-2024 Exhibition   do HAWA tổ chức   Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen trân trọng giới thiệu

Bộ lọc

Từ khóa
Danh mục
Khoảng ngày
Từ
Đến ngày
Làm lại
Facebook Youtube Tiktok Zalo