Đại học Hoa Sen
VI EN

Tag: ngành thiết kế nội thất

Chào đón Tân Sinh viên Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật niên khóa 2022-2023
Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen Chào đón Tân Sinh viên Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen trân trọng giới thiệu
Ngành Thiết Kế Nội Thất – Online Workshop QUẢN LÝ TIẾN ĐỘ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP NỘI THẤT
Ngành Thiết Kế Nội Thất, Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen giới thiệu buổi Online Workshop QUẢN LÝ TIẾN ĐỘ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP NỘI THẤT Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen trân trọng giới thiệu
Giới thiệu sơ nét về Campus Khoa Thiết kế – Nghệ thuật HSU và các phòng thực hành
Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen giới thiệu sơ nét về Campus Khoa Thiết kế – Nghệ thuật HSU và các phòng thực hành Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen trân trọng giới thiệu
Ý tưởng thiết kế Đồ án Thiết kế Nhà ở khoá K20 – Ngành Thiết Kế Nội Thất
Ngành Thiết Kế Nội Thất, Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen chia sẻ về những Ý tưởng thiết kế  Đồ án Thiết kế Nhà ở khoá K20 Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen trân trọng giới thiệu
Triển lãm Đồ án Thiết kế Nhà ở khoá K20 – Ngành Thiết Kế Nội Thất
Ngành Thiết Kế Nội Thất, Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen Triển lãm Đồ án Thiết kế Nhà ở khoá K20 Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen trân trọng giới thiệu
Sinh viên K18 & K20, Ngành Thiết Kế Nội Thất Trải nghiệm tại Thành phố Đà Lạt
Ngành Thiết Kế Nội Thất, Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen fieldtrip Sinh viên K18 & K20, Ngành Thiết Kế Nội Thất Trải nghiệm tại Thành phố Đà Lạt Khoa Thiết Kế – Nghệ Thuật, trường Đại học Hoa Sen trân trọng giới thiệu

Bộ lọc

Từ khóa
Danh mục
Khoảng ngày
Từ
Đến ngày
Làm lại
image