Đại học Hoa Sen – HSU

Hướng nghiệp

Hướng đi mới cho công tác hướng nghiệp tại trường phổ thông
Đưa học sinh THPT đến trải nghiệm thực tế tại chính các công ty, doanh nghiệp, giúp các em hình dung cụ thể về ngành, nghề tương lai là một hướng đi mới cho công tác hướng nghiệp hiện nay. Hiệu quả hướng nghiệp còn mờ nhạt Mỗi năm, TP.HCM có khoảng 70.000 học sinh tốt nghiệp THCS và 65.000 học sinh tốt nghiệp THPT. Công tác hướng nghiệp cho các cấp học luôn được Sở GD-ĐT thành phố xác định là nhiệm vụ trọng tâm, tiên quyết. Tuy nhiên, theo thống kê sơ bộ, chỉ 20% học sinh hiểu...
Facebook Youtube Tiktok Zalo