Đại học Hoa Sen – HSU

Thông tin ngành cao su do nhóm EFAR (Đại học Hoa Sen) thực hiện.

Bài viết về nghiên cứu của nhóm EFAR, Trường Đại học Hoa Sen đã được đăng tải trên Website của VFS- Công ty chứng khoán Nhất Việt. Ban biên tập Website xin được trích đăng lại thông tin này.

Nhóm nghiên cứu khoa học EFAR của Đại học Hoa Sen , qua một thời gian nghiên cứu về lĩnh vực Cao su xin cung cấp 1 số thông tin tổng hợp lĩnh vực này. Nội dung nghiên cứu gồm 2 phần : Phần đầu giới thiệu các nghiên cứu về tình hình cung cầu, giá cả , thị trường ,…Phần 2 là phân tích định lượng với các dự báo về giá cao su trong tương lai . Đây là một trong những cơ sở để các nhà hoạch định , các nhà đầu tư có cơ sở tham khảo cho các quyết định…

Thông tin chi tiết, vui lòng xem tại đây

(Nguồn: http://www.vfs.com.vn)

Danh mục liên quan

Thông tin chuyên đề Tin Hoa Sen
Facebook Youtube Tiktok Zalo