Đại học Hoa Sen – HSU

Thông cáo từ Đại học Hoa Sen

Cung cấp thông tin chính thức từ Trường Đại học Hoa Sen đến cổ đông, sinh viên, các cơ quan ngôn luận truyền thông và công chúng về những vấn đề liên quan đến nhà trường vừa qua.

Đại hội toàn trường 31/1/2015 (Video)

 • Đại học Hoa Sen tổ chức thành công Đại hội toàn trường 2015. Xin xem thông tin tại đây.
 • (Video) Đại biểu Nguyễn Công Đức, người góp vốn chiếm đến 6%, trình bày quan điểm: “Tôi nói thật phi lợi nhuận thì tôi mới đầu tư, vì khi đầu tư phi lợi nhuận thì tôi sẽ được các cơ quan nhà nước ủng hộ. Nhưng đó chưa phải là quan trọng, mà quan trọng nhất là học sinh ủng hộ, phụ huynh học sinh, xã hội ủng hộ. ..”Xem phim phát biểu tại đây 
 • (Video) Đại biểu Trương Quốc Tụy, một đại biểu cao tuổi, cựu nhà giáo, vốn góp mặt từ thời mới dựng xây trường cho rằng: “..Đừng vì đồng tiền, làm rối thêm tình hình và mất uy tín trường đại học Hoa Sen. Đó là tội ác. Đại học Hoa Sen ra đời nuôi biết bao mong ước… “ Xem phim phát biểu tại đây
 • (Video) Đại biểu Nguyễn Thiện Tống, một cổ đông chiến lược, cũng là thành viên ban sáng lập trường ngay từ đầu, cho rằng trường Hoa Sen ngay từ đầu hoạt động với tinh thần phi lợi nhuậnXem phim phát biểu tại đây
 • (Video) Toàn cảnh đại hộixin xem tại đây 

Thông tin tổng quát  

 • Đại học Hoa Sen kiến nghị đối với công văn 1926/UBND-VX (xem tại đây(Mới cập nhật)
 • Sở Giáo dục và Đào tạo TP. HCM xác nhận: “Hiện tại quyết định công nhận Hội đồng quản trị Trường Đại học Hoa Sen nhiệm kỳ 2012-2017 (Quyết định số 5122/QĐ_UBND ngày 04 tháng 10 năm 2012 của UBND thành phố) vẫn còn hiệu lực.” Xem chi tiết xác nhận này của Sở Giáo dục và Đào tạo tại đây; Xem nội dung quyết định công nhận Hội đồng quản trị tại đây.
 • Chủ tịch HĐQT ra thông báo số 89/ĐHHS-HĐQT ngày 24/1/2015 về “diễn tiến vụ kiện liên quan đến Đại hội đồng cổ đông bất thường” (xem toàn văn tại đây)
 • Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014 sẽ được tiến hành vào ngày 25/1/2015 (xem tại đây)
 • Các trưởng, phó phòng ban trường ĐH Hoa Sen đề nghị Bộ Giáo dục Đào tạo ủng hộ chủ trương không vì lợi nhuận của trường và có chỉ đạo để đảm bảo quyền lợi của nhân viên, giảng viên tại trường. Xin xem toàn văn tại Biên bản làm việc giữa tổ công tác Bộ Giáo dục Đào tạo và cán bộ chủ chốt trường Đại học Hoa Sen (xem tại đây)
 • Các trưởng bộ phận trường Đại học Hoa Sen kiến nghị Hiệp hội các trường ngoài công lập cần công minh đối với hội viên của mình và kiêu gọi thể hiện lương tâm của người làm báo của Ban biên tập và đội ngũ nhà báo báo Giáo dục Việt Nam trong sự truyền thông thông tin. Xin xem thêm toàn văn Biên bản làm việc giữa thường trực Hiệp hội các trường ngoài công lập với cán bộ chủ chốt trường Đại học Hoa Sen (xem tại đây)
 • Hội đồng quản trị, Ban Giám hiệu và các thiết chế lãnh đạo của Trường Đại học Hoa Sen vẫn còn nguyên và đang điều hành Nhà trường với đầy đủ thẩm quyền hợp pháp (xem tại đây)
 • Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM: Chưa có đủ cơ sở xem xét hồ sơ để trình UBND TP.HCM công nhận hội đồng quản trị được bầu từ đại hội đồng cổ đông bất thường do nhóm cổ đông triệu tập ngày 2-8 (xem tại đây)
 • Đề nghị không công nhận Nghị quyết của Đại hội cổ đông bất thường gửi Thành uỷ và UBND TP. HCM (xem tại đây)
 • Báo cáo tổng quát về những bất ổn tại ĐH Hoa Sen trong thời gian vừa qua (xem tại đây)
 • Đại hội cổ đông bất thường do nhóm cổ đông 30% triệu tập ngày 2/8/2014 là bất hợp pháp (xem tại đây)
 • Biên bản về việc Tổ công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tình hình của Trường vào ngày 19/9/2014 (xem tại đây)
 •  

Thông tin chính thức dành cho Sinh viên, Tân sinh viên và Phụ huynh

 • Thư Hiệu trưởng gởi phụ huynh và thí sinh trúng tuyển Đại học Hoa Sen 2014 ngày 8/8/2014.(xem tại đây)
 • Thư của Hiệu trưởng gửi sinh viên ngày 05/08/2014 về đại hội cổ đông bất thường (xem tại đây)
 • Thư của Hiệu trưởng gửi sinh viên về vấn đề nhóm cổ đông chiếm tỷ lệ 30% triệu tập đại hội cổ đông bất thường (xem tại đây)
 • Thông cáo mới ngày 19.8 gửi quý phụ huynh và các bạn sinh viên Trường Đại học Hoa Sen về thẩm quyền hợp pháp của ban điều hành nhà trường (xem tại đây)

Thông tin chính thức dành cho Cổ đông

 • Điểm báo sau Đại hội toàn trường 2015 (xem tại đây)
 • Thư mời tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014 được tổ chức ngày 25/1/2015 (xem tại đây
 • Thư ngỏ của Chủ tịch HĐQT gửi Cổ đông ngày 2/8/2014 (xem tại đây)
 • Thư ngỏ của Hiệu trưởng gửi Cổ đông ngày 2/8/2014 (xem tại đây)

Thông cáo báo chí

 • Điểm báo sau Đại hội toàn trường 2015 (xem tại đây)
 • Thông cáo báo chí Đại hội toàn trường 2015 (xem tại đây
 • Thông tin về diễn biến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 diễn ra ngày 25/1/2015 xin xem tại đây
 • Thông cáo báo chí số 831/ĐHHS-HĐQT ngày 4/8/2014 gửi Ban biên tập các báo về đại hội cổ đông bất thường là không hợp pháp (xem tại đây)
 • Công văn số 812/ĐHHS-BGH ngày 1/8/2014 gửi Ban biên tập các báo về diễn biến gần đây của trường ĐH Hoa Sen (xem tại đây)

Các quyết định chính thức của Nhà nước về thành lập trường, công nhận Hội đồng Quản trị và Hiệu trưởng

 • Quyết định số 274/2006/QD-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Hoa Sen  (xem tại đây)
 • Quyết định số 5122/QĐ-UBNN của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về việc công nhận Hội đồng Quản trị Trường Đại Học Hoa Sen (xem tại đây)
 • Quyết định số 6018/QĐ-UBNN của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về việc công nhận Hiệu trưởng Trường Đại Học Hoa Sen (xem tại đây)

Các văn bản chính thức của Nhà nước về việc bảo hộ nhãn hiệu và các cơ sở đào tạo của Trường Đại học Hoa Sen

 • Theo quyết định số 77747/QĐ-SHTT của Đại học Hoa Sen được Cục sở hữu trí tuệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu và logo (xem tại đây

Các chuyên gia và báo chí nói về Hoa Sen

 • Điểm báo sau Đại hội toàn trường 2015 (xem tại đây)
 • Nhà báo Hà Dương Tường: Một bước ngoặt trong Chuyện Đại học Hoa Sen (xem chi tiết bài viết tại đây)
 • Nhà báo Trung Dũng: Đại biểu kêu gọi đừng vì tiền mà gây thêm “tội ác” với đại học Hoa Sen (xem chi tiết bài viết tại đây)
 • Nhà báo Thiên Thanh: Đại học Hoa Sen tổ chức Đại hội toàn trường đầu tiên năm 2015 (xem chi tiết bài viết tại đây)
 • Nhà báo Lê Phương: ĐH Hoa Sen: Căng thẳng tại Đại hội toàn trường lần đầu tiên (xem chi tiết bài viết tại đây)
 • Nhà báo Phong Điền: Đại học Hoa Sen tổ chức Đại hội toàn trường (xem chi tiết bài viết tại đây); ĐH Hoa Sen khẳng định không vì lợi nhuận (xem chi tiết bài viết tại đây)
 • Nhà báo Tá Lâm: Đại học tư thì phải bất vụ lợi! (xem chi tiết bài viết tại đây)
 • Nhà báo Minh Hạnh, Lam Phương và Mai Lan: ĐH Hoa Sen: 11.000 m2 đất và vốn kích cầu làm lợi cho ai? (xem chi tiết bài viết tại đây)
 • Nhà báo Minh Giảng: Chưa công nhận HĐQT qua đại hội bất thường ĐH Hoa Sen (Xem chi tiết bài viết tại đây)
 • TS. Lê Trường Tùng: Chuyển các trường đại học sang phi lợi nhuận lúc này là không tưởng (xem chi tiết bài viết tại đây)
 • Nhà báo Huy Lân: Đừng để trường tư biến tướng (xem chi tiết bài viết tại đây)
 • TS Trần Hà Nam (Người sáng lập Trường ĐH Hoa Sen): Còn đâu giá trị cốt lõi của Hoa Sen! (xem chi tiết bài viết tại đây)
 • Nhà báo Nguyễn Vạn Phú: Từ Hoa Sen nhìn về tương lai đại học tư thục (xem chi tiết bài viết tại đây)
 • Nhà báo Lam Phương: Vụ Đại học Hoa Sen: Các góc nhìn khác nhau (xem chi tiết bài viết tại đây)
 • Ông Trần Văn Tạo – Chủ tịch HĐQT Đại học Hoa Sen: Ngôi trường chỉ dành cho những người có tâm huyết (xem chi tiết bài viết tại đây)
 • Không vì quyền lợi bên nào làm ảnh hưởng đến sinh viên – Minh Giảng (Tuổi Trẻ). Xem bài viết tại đây

Danh mục liên quan

Thông tin chuyên đề Tin Hoa Sen
Facebook Youtube Tiktok Zalo