Đại học Hoa Sen – HSU

Thông báo về số hóa bộ báo Phong Hóa – Ngày Nay của Tự lực văn đoàn

Để kỷ niệm 80 năm thành lập Tự lực văn đoàn, được sự đồng ý của “Nhóm sưu tầm và quảng bá báo Phong Hóa – Ngày Nay” (đại diện là nhà nghiên cứu Phạm Thảo Nguyên), trang web của Đại học Hoa Sen sẽ cho đăng lại lần lượt các số báo của hai tờ Phong Hóa và Ngày Nay đã được số hóa dưới dạng PDF để phục vụ cho công tác nghiên cứu của giảng viên, sinh viên và tất cả bạn đọc.

Thời biểu cụ thể như sau:

  • Từ ngày 17/ 9 /2012 đến 21/9/2012: sẽ đăng các số Phong Hóa từ 1 tới 13.
  • Từ ngày 22/ 9 /2012 đến 28/ 9 /2012: sẽ đăng các số từ 14 tới 20.
  • Tiếp theo: mỗi tuần sẽ đăng tiếp 10 số cho đến hết (từ số 21 đến số 190).
  •  Sau đó sẽ tiếp tục cho đăng báo Ngày Nay (từ số 1 đến số 224).

Báo Phong Hóa, và sau đó là tờ Ngày Nay, là cơ quan ngôn luận của Tự lực văn đoàn, tổ chức văn học chuyên nghiệp đầu tiên ở Việt Nam. Hai tờ báo lớn này, cùng với hoạt động của Tự lực văn đoàn, đã có ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống văn học và văn hóa Việt Nam giai đoạn 1932 – 1945. Toàn bộ các số báo Phong Hóa và Ngày Nay này sẽ là tài liệu quý cho việc nghiên cứu Tự lực văn đoàn, Phong trào Thơ mới nói riêng và xã hội Việt Nam những thập niên đầu thế kỷ XX nói chung.

Kính mời quý độc giả, các nhà nghiên cứu quan tâm theo dõi.

Tiến sĩ Võ Văn Nhơn

 

Danh mục liên quan

Thông tin chuyên đề Tin Hoa Sen
Facebook Youtube Tiktok Zalo