Đại học Hoa Sen – HSU

Thành lập nhóm nghiên cứu khoa học EFAR

Nhằm mục tiêu định hướng phát triển việc nghiên cứu khoa học trong giáo viên và sinh viên; từ ý tưởng của anh Trung Đức -Thành viên Hội đồng quản trị Đại học Hoa Sen, Bộ môn Tài chính – Kế toán, Khoa Kinh tế thương mại kết hợp với một số giáo viên Khoa Khoa học và Công nghệ và đối tác bên ngoài đã thành lập nhóm nghiên cứu về Kinh tế – Tài chính với tên viết tắt là EFAR (Economics – Finance and Applied Research Group).

Nhóm đã họp các thành viên để chia sẻ ý tưởng, phân chia các bước hoạt động và hoạch định mục tiêu lâu dài của nhóm. Bước hoạt động đầu tiên, nhóm sẽ khai thác dữ liệu cơ sở và các dữ liệu khác trong lĩnh vực kinh tế để hình thành 1 hệ thống dữ liệu cơ bản: Chỉ tiêu kinh tế theo ngành, vùng lãnh thổ, năm,… nhằm phục vụ cho công tác phân tích và dự báo kinh tế, tài chính. Kế đến, nhóm sẽ hình thành và cho ra đời một tạp chí khoa học chuyên ngành online nhằm phục vụ cho việc học tập, giảng dạy và nghiên cứu trong và ngoài trường Đại học Hoa Sen. 

Nhóm đã tập hợp được các thành viên yêu thích lĩnh vực kinh tế tham gia nghiên cứu

Vào ngày 10/10/2012 sẽ có một seminar của nhóm để nhìn nhận tình hình kinh tế Việt Nam trong khoảng 10 năm trở lại đây.

Trước đó, để từng bước nâng cao khả năng nghiên cứu của các thành viên trong nhóm EFAR, ngày 29/8/2012, nhóm đã mời Cô Nguyễn Thị Ngân Tuyền – Trưởng phòng Phân tích – Công ty Cổ phần chứng khoán Kim Eng Việt Nam hướng dẫn về phương pháp nghiên cứu và viết báo cáo; đặc biệt là phương pháp nghiên cứu và viết báo cáo trong phân tích đầu tư chứng khoán cho 1 công ty hoặc cho một ngành. Đây là bước khởi đầu để nâng cao năng lực nghiên cứu, tìm hiểu, khảo sát và viết bài phân tích của một nhà nghiên cứu.

Nhóm EFAR cũng đã tập hợp được 10 thành viên yêu thích nghiên cứu, thực hiện phân công nhiệm vụ của mọi người trong các bước công việc cũng như đã có bước đi khởi đầu khí thế và đầy triển vọng.

Phòng Nghiên cứu khoa học

Danh mục liên quan

Thông tin chuyên đề Tin Hoa Sen
Facebook Youtube Tiktok Zalo