Đại học Hoa Sen – HSU

Thẩm quyền dịch

Tôi cho rằng dịch thuật văn học gồm ba yếu tố cấu thành: dịch giả, biên tập dịch và phê bình dịch. Hai yếu tố sau ở ta hiện nay phải nói thật rằng rất, rất yếu, nói thẳng ra là không có. Không có vì thiếu người đủ thẩm quyền được dịch giả tôn trọng và nghe theo.

Xem tại đây

Theo Phạm Xuân Nguyên

(Nguồn: Tạp chí Tia Sáng, 13/08/2012)

Danh mục liên quan

Thông tin chuyên đề Tin Hoa Sen
Facebook Youtube Tiktok Zalo