Học bổng

Hiện nay, Trường Đại học Hoa Sen xét, cấp học bổng cho hai đối tượng là thí sinh và sinh viên hiện hữu

Các loại học bổng dành cho thí sinh:

Các loại học bổng dành cho sinh viên hiện hữu:

Một số hình ảnh trong Lễ trao học bổng cho sinh viên HSU

Trung tâm Trải nghiệm – Việc làm Sinh viên sẽ có thông báo về thời gian và cách thức nộp hồ sơ xét học bổng qua email của sinh viên vào đầu mỗi năm học để sinh viên chuẩn bị.

Tin tức học bổng được cập nhật liên tục trên website Tin tức học bổng – Đại học Hoa Sen

Facebook Instagram Youtube image