Đại học Hoa Sen – HSU

Sinh viên Khoa KHCN tham gia kỳ sát hạch CNTT theo chuẩn Nhật Bản

Vừa qua, 14 sinh viên Khoa Khoa học công nghệ, Trường Đại học Hoa Sen đã đăng ký tham dự kỳ sát hạch công nghệ thông tin (CNTT) mùa thu năm 2012 theo chuẩn kỹ năng kỹ sư CNTT cơ bản (FE) Nhật Bản.

Kết quả, Khoa KHCN đã có 12 sinh viên dự thi và 5 sinh viên đã đạt FE. Đây là kỳ thi sát hạch do Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản và các nước thành viên Hội đồng Chuyên môn Sát hạch Công nghệ Thông tin khu vực (ITPEC) tổ chức hai năm một lần tại các nước thành viên ITPEC. Thí sinh thi đạt chuẩn này sẽ nhận được chứng chỉ do Bộ trưởng Bộ Khoa học & Công nghệ ký và có thời hạn vĩnh viễn.

Dưới đây là kết quả chi tiết của 5 sinh viên đạt FE, trong đó sinh viên Đỗ Vạn Hạnh xếp hạng 9 trên toàn Việt Nam trong kỳ thi sát hạch lần này:

STT

MSSV

Họ tên

Giới tính

Lớp

SBD

AM

PM

Tổng

1

100082

Đỗ Vạn Hanh

Nam

QL101

FE02-0018

615

700

1315

2

080911

Dương Hứa Toàn

Nam

QL081

FE02-0063

635

660

1295

3

092929

Võ Chí Hiếu

Nam

QL091

FE02-0037

610

645

1255

4

080933

Võ Thị Hoàng Yến

Nữ

QL081

FE02-0023

610

635

1245

5

060879

Trần Minh Huấn

Nam

QL062

FE02-0031

610

600

1210

 

Kết quả của kỳ sát hạch này không chỉ là thước đo quan trọng đánh giá phẩm chất nguồn nhân lực công nghệ thông tin của Khoa KHCN, Trường Đại học Hoa Sen mà còn là dịp để các doanh nghiệp tuyển chọn được các nhân lực đạt chuẩn quốc tế.

 Phan Đình Thế Huân

 

Danh mục liên quan

Thông tin chuyên đề Tin Hoa Sen
Facebook Youtube Tiktok Zalo