Nộp hồ sơ

ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN THẠC SĨ QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH & LỮ HÀNH (MAT) – HỌC KỲ 2241

Học kỳ 1 năm học 2022 – 2023, Viện Đào tạo Sau Đại học tổ chức 2 học phần trong chương trình Thạc sĩ Quản trị Dịch vụ Du lịch & Lữ hành (MAT)Quản lý chất lượng dịch vụ du lịchTriết học. Quý Anh/Chị học viên vui lòng xem thông tin chi tiết và đăng ký học phần trước 17H00 ngày 21/08/2022

Thông tin học phần:

1/ Quản lý chất lượng dịch vụ du lịch – Giảng viên: TS. Nguyễn Đường Giang

  • Khối kiến thức: Khối kiến thức chung ngành đối với chương trình Thạc sĩ Quản trị Dịch vụ Du lịch & Lữ hành
  • Thời gian học: 18H30 – 21H00 Tối 2-4-6 (từ ngày 05/09/2022 đến ngày 07/10/2022)
  • Địa điểm học: Trụ sở 08 Nguyễn Văn Tráng, Q1, TP.HCM (Phòng 509 – Tầng 5)

2/ Triết học – Giảng viên: TS. Lương Văn Tám

  • Khối kiến thức: Khối kiến thức chung đối với chương trình Thạc sĩ Quản trị Dịch vụ Du
  • Thời gian học: 8H30 – 11H45 Sáng Chủ nhật (từ ngày 11/09/2022 đến ngày 20/11/2022)
  • Địa điểm học: Trụ sở 08 Nguyễn Văn Tráng, Q1, TP.HCM (Phòng 501 – Tầng 5)

Lưu ý dành cho học viên đăng ký môn lẻ:

  • Điền thông tin “Môn lẻ” ở mục MSHV
  • Phòng Tài chính – Kế toán sẽ gửi thông báo về học phí sau khi Viện tổng hợp danh sách học viên
  • Theo quy định của Bộ GD&ĐT, Anh/Chị chỉ được chuyển đổi tối đa 15 tín chỉ. Anh/Chị vui lòng lưu ý thông tin này để không đăng ký vượt quá số tín chỉ cho phép chuyển đổi.

Liên hệ hỗ trợ:

Để hỗ trợ các vấn đề về học vụ, học viên vui lòng liên hệ Bộ phận đào tạo: Anh Đoàn Hữu Hiệu (ĐT: (+84) 28 7309 1991 ext 11 523 hoặc email: hieu.doanhuu@hoasen.edu.vn) để được tư vấn và giải đáp thắc mắc.