Đại học Hoa Sen – HSU

Phiên họp đầu tiên của Hội đồng cố vấn Trường Đại học Hoa Sen

Ngày 17/4/2015, tại trụ sở Nguyễn Văn Tráng, Hội đồng cố vấn Trường Đại học Hoa Sen đã họp phiên họp đầu tiên.

Đây là một thiết chế gồm những thành viên từ cộng đồng xã hội giúp Nhà trường thực hiện sứ mệnh phục vụ cộng đồng theo cơ chế hoạt động không vì lợi nhuậnb(KVLN). Hội đồng có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất ý kiến và góp ý giúp Nhà trường hoàn thiện mô hình trường đại học KVLN trong điều kiện Việt Nam; góp ý cho chiến lược phát triển và định hướng của Nhà trường; góp ý xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của Nhà trường; và góp ý cho những quyết định quan trọng của Nhà trường. Hội đồng cố vấn được thành lập từ những thành phần gồm: đại diện chính quyền địa phương, những nhân sĩ, trí thức hoạt động trong các lĩnh vực xã hội, giáo dục. Hội đồng có tổng số thành viên từ 9 đến 11 người, và có nhiệm kỳ theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị. Danh sách các thành viên Hội đồng cố vấn bao gồm:

  1. GS Chu Hảo
  2. TS Vũ Minh Khương
  3. LS Lương Văn Lý
  4. TS Trần Hà Nam
  5. TS Quách Thu Nguyệt
  6. Bà Tôn Nữ Thị Ninh
  7. TS KTS Ngô Viết Nam Sơn
  8. GS TS Nguyễn Xuân Thu
  9. PGS TS Nguyễn Thiện Tống (Chủ tịch Hội đồng)

Tại phiên họp đầu tiên, Hội đồng đã góp ý để hoàn thiện Quy chế hoạt động của Hội đồng và bầu Chủ tịch Hội đồng. PGS. TS. Nguyễn Thiện Tống đã được 100% thành viên tham dự bầu giữ trách nhiệm Chủ tịch Hội đồng. Tiếp đó, Hội đồng cũng góp ý cho một số công việc trước mắt của Nhà trường và góp ý cho Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường. Việc góp ý cho Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường sẽ còn tiếp tục được thực hiện trong thời gian tới.

Sau cùng Hội đồng đã thống nhất thời gian và nội dung cho phiên họp tiếp theo của Hội đồng, dự kiến vào tháng 8/2015. 

Một số hình ảnh tại phiên họp đầu tiên:

 

Các thành viên hội đồng tham dự tại phiên họp 

Các thành viên hội đồng chụp hình lưu niệm tại Cơ sở Nguyễn Văn Tráng

 

Đại học Hoa Sen

 

Danh mục liên quan

Thông tin chuyên đề Tin Hoa Sen
Facebook Youtube Tiktok Zalo