Đại học Hoa Sen – HSU

Phản biện GS Hồ Ngọc Đại về giáo dục 2

Hệ thống giáo dục Việt Nam hiện tại có những vấn đề “nổi cộm” mà GS HNĐ muốn giải quyết bằng cách cải cách theo hướng “công nghệ giáo dục” của ông. Tuy nhiên, tôi e rằng một số luận điểm chính trong “công nghệ giáo dục” của ông, mà tôi xin được phân tích qua dưới đây, đã mắc phải đúng cái bẫy cực đoan.

Xem tiếp tại đây

Theo Blog ZETAMU

Nguyễn Tiến Dũng

(Nguồn: Tạp chí Tia Sáng, 23/7/2012)

Danh mục liên quan

Thông tin chuyên đề Tin Hoa Sen
Facebook Youtube Tiktok Zalo