WORKSHOP: 𝐓𝐄𝐀𝐂𝐇 𝐄𝐍𝐆𝐋𝐈𝐒𝐇 𝐀𝐒 𝐓𝐇𝐄 𝐌𝐎𝐓𝐇𝐄𝐑 𝐓𝐎𝐍𝐆𝐔𝐄

Vào thứ 7 16/04/2022, một workshop khá thú vị đã diễn ra mang tên 𝐓𝐄𝐀𝐂𝐇 𝐄𝐍𝐆𝐋𝐈𝐒𝐇 𝐀𝐒 𝐓𝐇𝐄 𝐌𝐎𝐓𝐇𝐄𝐑 𝐓𝐎𝐍𝐆𝐔𝐄. Ở workshop này, chúng ta đã có những kỷ niệm thật đẹp cùng buổi giao lưu vui vẻ với thầy Nguyễn Hữu Phước.
Hội thảo 𝐓𝐄𝐀𝐂𝐇 𝐄𝐍𝐆𝐋𝐈𝐒𝐇 𝐀𝐒 𝐓𝐇𝐄 𝐌𝐎𝐓𝐇𝐄𝐑 𝐓𝐎𝐍𝐆𝐔𝐄 giúp chúng ta tìm hiểu phương pháp giảng dạy đã được sử dụng và áp dụng thành công trên toàn cầu tại hơn 40 quốc gia và giúp hơn 3 triệu trẻ em thông thạo ít nhất 2 ngôn ngữ.
Ngày giờ: 𝟏𝟎:𝟎𝟎 – 𝟏𝟐:𝟎𝟎 𝐚𝐦 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝟏𝟔/𝟒/𝟐𝟎𝟐𝟐
Tại: 𝐏.𝟓𝟎𝟕- S𝐨̂́ 𝟎𝟖 đ𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂̃𝐧 𝐕𝐚̆𝐧 𝐓𝐫𝐚́𝐧𝐠, 𝐐𝐮𝐚̣̂𝐧 𝟏
Khách mời của chúng tôi Diễn giả: 𝐌𝐫 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂̃𝐧 𝐇𝐮̛̃𝐮 𝐏𝐡𝐮̛𝐨̛́𝐜 – Giảng viên – Cựu sinh viên Chương trình Ngôn ngữ Anh tại Đại học Hoa Sen.
CÙNG NGẮM LẠI NHỮNG KHOẢNG KHẮC TRONG WORKSHOP: 𝐓𝐄𝐀𝐂𝐇 𝐄𝐍𝐆𝐋𝐈𝐒𝐇 𝐀𝐒 𝐓𝐇𝐄 𝐌𝐎𝐓𝐇𝐄𝐑 𝐓𝐎𝐍𝐆𝐔𝐄

Facebook Instagram Youtube image