Đề tài nghiên cứu

Proceedings of the 18th International Conference of the Asia Association of Computer-Assisted Language Learning (AsiaCALL–2-2021)
The Semantic Change of RA and VÀO in Vietnamese in Contrast to Their Equivalents in English Authors Duong Tran Van1, * 1Department of English/American Language and Culture, Hoa Sen University, Viet Nam *Corresponding author. Email: duong.tranvan@hoasen.edu.vn Corresponding Author Duong Tran Van Available Online 24 December 2021. DOI https://doi.org/10.2991/assehr.k.211224.034How to use a DOI? Keywords ra; vào; conceptualization; orientational metaphor; container metaphor Abstract This study investigates the semantic change of the two words denoting spatial orientations RA and VÀO in Vietnamese, in contrast to their translation equivalents in English. Originally expressing spatial meanings, these words have gradually been used to represent abstract concepts. This...
ĐỀ XUẤT CỦA BỘ MÔN TÂM LÝ HỌC ỨNG DỤNG ĐƯỢC NHẬN TÀI TRỢ TỪ CUỘC THI NGHIÊN CỨU VỀ LAO ĐỘNG 2018
Trong tháng 6-2018, tập thể giảng viên Bộ môn Tâm lý học Ứng dụng đã tham gia Cuộc thi Nghiên cứu về Lao động do Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) hợp tác với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) tổ chức. Bộ môn Tâm lý học Ứng dụng đã dự thi với đề tài nghiên cứu “Mối quan hệ giữa phân biệt đối xử theo giới và sự hài lòng trong công việc và sức khỏe tâm thần của người lao động Việt Nam” do Thạc sĩ Phạm Thị Thuỷ Tiên làm chủ nhiệm. Vào cuối...
Xây dựng chương trình phát triển quan hệ bạn bè tích cực
Mô tả: Quan hệ bạn bè tích cực, đặc biệt là của trẻ mầm non, vốn là một đặc điểm tâm lý – xã hội quan trọng, giúp hình thành kỹ năng cộng tác và lãnh đạo ở tuổi trưởng thành, nhưng còn được quan tâm khá ít ở Việt Nam. Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm sử dụng Liệu pháp Nghệ thuật (Art therapy) như một phương tiện để phát triển sự hiểu biết và mối quan hệ hỗ trợ của trẻ 5-6 tuổi khi tương tác với bạn bè cùng lứa, từ đó phát triển nhận thức...
Xây dựng chương trình phát triển quan hệ gia đình tích cực giữa trẻ 5-6 tuổi và phụ huynh
Mô tả: Đề tài được thực hiện nhằm ứng dụng cơ sở lý luận của Liệu pháp Nghệ thuật (Art therapy) để xây dựng chương trình bổ trợ nhằm phát triển quan hệ gia đình tích cực cho trẻ 5-6 tuổi và phụ huynh ở thành phố Hồ Chí Minh. Những phát hiện và đóng góp khoa học mới của đề tài gồm có cơ sở lý luận về Nghệ thuật trị liệu, về quan hệ gia đình tích cực, về sự khác biệt giữa chương trình bổ trợ và chương trình giáo dục, và về bản thân chương trình...
Xây dựng hoạt động phát triển năng lực hợp tác cho trẻ 5-6 tuổi
Mô tả: Năng lực hợp tác là nhiệm vụ phát triển quan trọng ở lứa tuổi mẫu giáo. Việc tương tác của trẻ với người khác nói chung và bạn đồng trang lứa nói riêng được Vygotsky chứng minh là kích thích sự phát triển ở trẻ (Fawcett & Garton, 2005). Nhu cầu nói trên cũng được thể hiện rõ trong chương trình Giáo dục Mầm non Việt Nam ban hành ngày 25/07/2009. Mặc dù vậy, vấn đề này vẫn chưa được quan tâm phát triển một cách cụ thể và hiệu quả. Bằng việc sử dụng Liệu pháp Nghệ...
Hội thảo “Phật giáo trong đời sống hiện đại”
Bộ môn Du lịch, Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa học tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề “Phật giáo  ​- Phật giáo trong đời sống hiện đại” do diễn giả Tiến sĩ Dương Ngọc Dũng trình bày. Nội dung: Quá trình Đạo Phật nhanh chóng thích nghi với lối sông của người dân Việt và trong quá trình hình thành và phát triển, Đạo Phật đã không gặp một trở ngại nào trong việc hòa nhập vào mọi giai tầng của xã hội Việt Nam. Bên cạnh đó, đạo lý của Phật giáo Việt Nam cũng đã ăn sâu...

Bộ lọc

Từ khóa
Danh mục
Khoảng ngày
Từ
Đến ngày
Làm lại
image