Đại học Hoa Sen

Đề tài nghiên cứu

Conference papers / Conference presentations / Colloquia
1.Tham luận / Báo cáo khoa học Lữ Văn Tuấn (2019). Booktalk, an engaging follow-up activity of Extensive Reading. Paper presented at the Main Conference of the 15th Annual CamTESOL Conference, 15-17/2/2019, Phnom-Penh, Cambodia. Lữ Văn Tuấn (2018). Teaching English pronunciation with an online tool – YouGlish. Paper presented at the Research Symposium of the 14th Annual CamTESOL Conference, 09-11/2/2018, Phnom-Penh, Cambodia. Denis-Delacour Christopher (2017). “This is your moment”-The Making of a Generation? Personal Edge RMIT Workshop, Aug 2, 2017, Ho Chi Minh City/Vietnam. Denis-Delacour Christopher (2017). Great Expectations and Higher Education in Vietnam/Cultural understanding of Vietnamese students’ needs. WACE...
Proceedings of the 18th International Conference of the Asia Association of Computer-Assisted Language Learning (AsiaCALL–2-2021)
The Semantic Change of RA and VÀO in Vietnamese in Contrast to Their Equivalents in English Authors Duong Tran Van1, * 1Department of English/American Language and Culture, Hoa Sen University, Viet Nam *Corresponding author. Email: duong.tranvan@hoasen.edu.vn Corresponding Author Duong Tran Van Available Online 24 December 2021. DOI https://doi.org/10.2991/assehr.k.211224.034How to use a DOI? Keywords ra; vào; conceptualization; orientational metaphor; container metaphor Abstract This study investigates the semantic change of the two words denoting spatial orientations RA and VÀO in Vietnamese, in contrast to their translation equivalents in English. Originally expressing spatial meanings, these words have gradually been used to represent abstract concepts. This...
Tham Luận / Báo Cáo Khoa Học / Hội Thảo Khoa Học
Tham luận / Báo cáo khoa học Lữ Văn Tuấn (2019). Booktalk, an engaging follow-up activity of Extensive Reading. Paper presented at the Main Conference of the 15th Annual CamTESOL Conference, 15-17/2/2019, Phnom-Penh, Cambodia. Lữ Văn Tuấn (2018). Teaching English pronunciation with an online tool – YouGlish. Paper presented at the Research Symposium of the 14th Annual CamTESOL Conference, 09-11/2/2018, Phnom-Penh, Cambodia. Denis-Delacour Christopher (2017). “This is your moment”-The Making of a Generation? Personal Edge RMIT Workshop, Aug 2, 2017, Ho Chi Minh City/Vietnam. Denis-Delacour Christopher (2017). Great Expectations and Higher Education in Vietnam/Cultural understanding of Vietnamese students’ needs. WACE...
ĐỀ XUẤT CỦA BỘ MÔN TÂM LÝ HỌC ỨNG DỤNG ĐƯỢC NHẬN TÀI TRỢ TỪ CUỘC THI NGHIÊN CỨU VỀ LAO ĐỘNG 2018
Trong tháng 6-2018, tập thể giảng viên Bộ môn Tâm lý học Ứng dụng đã tham gia Cuộc thi Nghiên cứu về Lao động do Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) hợp tác với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) tổ chức. Bộ môn Tâm lý học Ứng dụng đã dự thi với đề tài nghiên cứu “Mối quan hệ giữa phân biệt đối xử theo giới và sự hài lòng trong công việc và sức khỏe tâm thần của người lao động Việt Nam” do Thạc sĩ Phạm Thị Thuỷ Tiên làm chủ nhiệm. Vào cuối...
Xây dựng chương trình phát triển quan hệ bạn bè tích cực
Mô tả: Quan hệ bạn bè tích cực, đặc biệt là của trẻ mầm non, vốn là một đặc điểm tâm lý – xã hội quan trọng, giúp hình thành kỹ năng cộng tác và lãnh đạo ở tuổi trưởng thành, nhưng còn được quan tâm khá ít ở Việt Nam. Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm sử dụng Liệu pháp Nghệ thuật (Art therapy) như một phương tiện để phát triển sự hiểu biết và mối quan hệ hỗ trợ của trẻ 5-6 tuổi khi tương tác với bạn bè cùng lứa, từ đó phát triển nhận thức...
Xây dựng chương trình phát triển quan hệ gia đình tích cực giữa trẻ 5-6 tuổi và phụ huynh
Mô tả: Đề tài được thực hiện nhằm ứng dụng cơ sở lý luận của Liệu pháp Nghệ thuật (Art therapy) để xây dựng chương trình bổ trợ nhằm phát triển quan hệ gia đình tích cực cho trẻ 5-6 tuổi và phụ huynh ở thành phố Hồ Chí Minh. Những phát hiện và đóng góp khoa học mới của đề tài gồm có cơ sở lý luận về Nghệ thuật trị liệu, về quan hệ gia đình tích cực, về sự khác biệt giữa chương trình bổ trợ và chương trình giáo dục, và về bản thân chương trình...

Bộ lọc

Từ khóa
Danh mục
Khoảng ngày
Từ
Đến ngày
Làm lại
Facebook Youtube Tiktok Zalo