Nghiên cứu khoa học

Giới thiệu về NCKH của Khoa Ngoại ngữ
Giới thiệu về NCKH của Khoa Ngoại ngữ Bộ môn Ngôn ngữ và văn hóa Anh-Mỹ Thực tiễn phát triển giáo dục không thể tách rời với hoạt động nghiên cứu. Nghiên cứu là động lực giúp gia tăng chăt lượng dạy và học ở môi trường đại học. Nghiên cứu không chỉ là đi tìm những điểm mới trong lý thuyết và thực tiễn mà còn là những nỗ lực xác nhận tính hiệu quả của một lý thuyết hoặc mô hình thực tiễn nào đó đang đước áp dụng trong cuộc sống. Bộ môn Ngôn ngữ và văn...
[Student Research Paper] Factors hindering students’ lesson comprehension in EMI classes
This is a published paper by Tran Thi Bao Trinh [trinh.ttb3143@sinhvien.hoasen.edu.vn] and Dr. Tran Ngoc Tien and Ms Bien Thi Thanh Mai – a project work developed into a published research article. We feel proud and respectful of our students’ work. Drop down to view contents. [Student Research Paper] Factors hindering students’ lesson comprehension in EMI classes Further details: https://www.ijlls.org/index.php/ijlls/article/view/317
[Student Research Paper] Students’ Perception of Graduation Internship
This is a published paper by Vu Thi Quynh Trang [trang.vtq2410@sinhvien.hoasen.edu.vn] and Dr. Tran Ngoc Tien – a project work developed into a published research article. We feel proud and respectful of our students’ work. Drop down to view contents. [Student Research Paper] Students’ Perception of Graduation Internship
ĐỀ ÁN 1 – Reflective Teaching
Đây là sản phẩm nghiên cứu của sinh viên, dưới sự hướng dẫn của Giảng viên Bộ môn Văn hóa Anh Mỹ, Ngành Ngôn ngữ Anh – HSU. Chúng ta tự hào và tôn trọng thành quả học tập – nghiên cứu của các em. Drop down to view contents. Project 1 – Reflective Teaching
ĐỀ XUẤT CỦA BỘ MÔN TÂM LÝ HỌC ỨNG DỤNG ĐƯỢC NHẬN TÀI TRỢ TỪ CUỘC THI NGHIÊN CỨU VỀ LAO ĐỘNG 2018
Trong tháng 6-2018, tập thể giảng viên Bộ môn Tâm lý học Ứng dụng đã tham gia Cuộc thi Nghiên cứu về Lao động do Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) hợp tác với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) tổ chức. Bộ môn Tâm lý học Ứng dụng đã dự thi với đề tài nghiên cứu “Mối quan hệ giữa phân biệt đối xử theo giới và sự hài lòng trong công việc và sức khỏe tâm thần của người lao động Việt Nam” do Thạc sĩ Phạm Thị Thuỷ Tiên làm chủ nhiệm. Vào cuối...
Giải NHẤT – Hình ảnh NCKH-SV (lần 8)
Vào ngày 05/08/2017 nhà trường đã tổ chức thành công buổi Hội thảo báo cáo Nghiên cứu khoa học sinh viên (NCKH SV) lần 8 – 2017 tại cơ sở 8 Nguyễn Văn Trao giải – Hội đồng Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn + Du lịch Hội đồng Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn nhận xét và góp ý cho đề tài Tráng, quận 1, TP.Hồ Chí Minh. Hội thảo là hoạt động thường niên nhằm khuyến khích, đẩy mạnh hoạt động NCKH của sinh viên Đại học Hoa Sen. Qua hoạt động này, sinh...

Bộ lọc

Từ khóa
Danh mục
Khoảng ngày
Từ
Đến ngày
Làm lại
image