Nghiên cứu khoa học

Sinh viên Khoa NN-VHQT xuất sắc đạt Giải Ba trong Hội Nghị Nghiên Cứu Khoa Học Sinh Viên 2022 – Tiểu ban Khoa học xã hội
Nguyễn Tuệ San và Nguyễn Thị Hoa – sinh viên đến từ Khoa Ngôn Ngữ – Văn Hoá Quốc Tế – đã xuất sắc đạt Giải Ba trong Hội Nghị Nghiên Cứu Khoa Học Sinh Viên 2022 – Tiểu ban Khoa học xã hội với đề tài ‘The Benefits of School Homework on Elementary School Children’s Academic Outcomes and Independent Learning’ Một số hình ảnh tại Hội Nghị Nghiên Cứu Khoa Học Sinh Viên 2022 – Tiểu ban Khoa học xã hội: Nhằm khuyến khích và đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) của sinh viên trường Đại...
Proceedings of the 18th International Conference of the Asia Association of Computer-Assisted Language Learning (AsiaCALL–2-2021)
The Semantic Change of RA and VÀO in Vietnamese in Contrast to Their Equivalents in English Authors Duong Tran Van1, * 1Department of English/American Language and Culture, Hoa Sen University, Viet Nam *Corresponding author. Email: duong.tranvan@hoasen.edu.vn Corresponding Author Duong Tran Van Available Online 24 December 2021. DOI https://doi.org/10.2991/assehr.k.211224.034How to use a DOI? Keywords ra; vào; conceptualization; orientational metaphor; container metaphor Abstract This study investigates the semantic change of the two words denoting spatial orientations RA and VÀO in Vietnamese, in contrast to their translation equivalents in English. Originally expressing spatial meanings, these words have gradually been used to represent abstract concepts. This...
Giới thiệu về NCKH của Khoa Ngoại ngữ
Giới thiệu về NCKH của Khoa Ngoại ngữ Bộ môn Ngôn ngữ và văn hóa Anh-Mỹ Thực tiễn phát triển giáo dục không thể tách rời với hoạt động nghiên cứu. Nghiên cứu là động lực giúp gia tăng chăt lượng dạy và học ở môi trường đại học. Nghiên cứu không chỉ là đi tìm những điểm mới trong lý thuyết và thực tiễn mà còn là những nỗ lực xác nhận tính hiệu quả của một lý thuyết hoặc mô hình thực tiễn nào đó đang đước áp dụng trong cuộc sống. Bộ môn Ngôn ngữ và văn...
[Student Research Paper] Factors hindering students’ lesson comprehension in EMI classes
This is a published paper by Tran Thi Bao Trinh [trinh.ttb3143@sinhvien.hoasen.edu.vn] and Dr. Tran Ngoc Tien and Ms Bien Thi Thanh Mai – a project work developed into a published research article. We feel proud and respectful of our students’ work. Drop down to view contents. [Student Research Paper] Factors hindering students’ lesson comprehension in EMI classes Further details: https://www.ijlls.org/index.php/ijlls/article/view/317
[Student Research Paper] Students’ Perception of Graduation Internship
This is a published paper by Vu Thi Quynh Trang [trang.vtq2410@sinhvien.hoasen.edu.vn] and Dr. Tran Ngoc Tien – a project work developed into a published research article. We feel proud and respectful of our students’ work. Drop down to view contents. [Student Research Paper] Students’ Perception of Graduation Internship
ĐỀ ÁN 1 – Reflective Teaching
Đây là sản phẩm nghiên cứu của sinh viên, dưới sự hướng dẫn của Giảng viên Bộ môn Văn hóa Anh Mỹ, Ngành Ngôn ngữ Anh – HSU. Chúng ta tự hào và tôn trọng thành quả học tập – nghiên cứu của các em. Drop down to view contents. Project 1 – Reflective Teaching

Bộ lọc

Từ khóa
Danh mục
Khoảng ngày
Từ
Đến ngày
Làm lại
image