Đại học Hoa Sen

Tầm nhìn & Sứ mệnh

Là kết quả của nỗ lực tái cấu trúc nhà trường, Khoa Ngôn Ngữ – Văn hoá Quốc tế được kỳ vọng có thể đạt Tầm nhìn và hoàn thành Sứ mệnh sau đây:

TẦM NHÌN

Tầm nhìn (đến năm 2030)

Nằm trong số các khoa hàng đầu ở các tỉnh phía Nam về tổ chức đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng trong lĩnh vực ngoại ngữ, với hai điểm nhấn nổi bật nhất là giảng dạy tiếng Anh, cả không chuyên ngữ Anh lẫn chuyên ngữ Anh, ở cả hai bậc đào tạo là đại học và sau đại học.

SỨ MỆNH

  • Cung cấp cho người học nền tảng vững chắc cho việc học tập lâu dài và/ hoặc suốt đời trong các lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu việc giảng dạy tiếng Anh, biên-phiên dịch Anh-Việt và Việt-Anh, văn hóa-văn học Anh–Mỹ, và các lĩnh vực ứng dụng khác;
  • Trang bị cho người học khả năng học hỏi không ngừng, trong đó có các kỹ năng mềm thiết yếu nhất để tự học suốt đời, đáp ứng việc học tập lâu dài cho công việc làm trong tương lai và sẵn sàng cho quá trình quốc tế hóa và toàn cầu hóa;
  • Hướng đến việc đào tạo những công dân toàn cầu.
Facebook Youtube Tiktok Zalo