Đại học Hoa Sen

Giới thiệu

Giới thiệu khoa
Khoa Ngôn ngữ – Văn hóa Quốc tế tiền thân là Khoa Ngoại ngữ, được thành lập vào năm 2006. Năm 2021, sau khi tái cơ cấu lại các Khoa, phòng ban cho phù hợp với tình hình thực tế, Khoa Ngôn ngữ – Văn hóa Quốc tế được thành lập, bao gồm các chương trình: Chương trình Ngôn ngữ Anh  Chương trình cử nhân Ngôn ngữ Anh đào tạo cử nhân có kiến thức về tiếng Anh, khả năng sử dụng ngoại ngữ và kỹ năng chuyên môn trong các lĩnh vực liên quan đến tiếng Anh. Đồng thời, chương...
Tầm nhìn & Sứ mệnh
Là kết quả của nỗ lực tái cấu trúc nhà trường, Khoa Ngôn Ngữ – Văn hoá Quốc tế được kỳ vọng có thể đạt Tầm nhìn và hoàn thành Sứ mệnh sau đây:
Tổ chức khoa
Khoa Ngôn ngữ & Văn hóa Quốc tế có 5 chương trình đào tạo, bao gồm: Chương trình đào tạo Cử nhân Ngôn ngữ Anh, Chương trình đào tạo Cử nhân Ngôn ngữ Trung Quốc, Chương trình đào tạo Cử nhân Nhật Bản học, Chương trình Ngoại ngữ 2 và Chương trình Anh văn tổng quát. Dưới đây lần lượt là Sơ đồ tổ chức của từng chương trình:
Cảm nhận và chia sẻ
Khoa Ngôn ngữ – Văn hóa Quốc tế có 2 chương trình, gồm: chương trình Ngôn ngữ Anh và chương trình Anh văn tổng quát. Dưới đây lần lượt là Cảm nhận và Chia sẻ của sinh viên, cựu sinh viên, giảng viên hoặc phụ huynh dành cho các hoạt động đào tạo và phục vụ cộng đồng của từng chương trình. Cảm nhận và Chia sẻ của sinh viên, cựu sinh viên, giảng viên hoặc phụ huynh dành cho các hoạt động đào tạo và phục vụ cộng đồng chương trình Ngôn ngữ Anh. Cảm nhận và Chia sẻ của giảng viên, bộ phận hỗ trợ...
Tại sao chọn
Chương trình đào tạo Cử nhân Ngôn ngữ Anh với 2 chuyên ngành là Giảng dạy tiếng Anh và Anh văn Thương mại – Truyền thông Doanh nghiệp được thiết kế dựa trên cơ sở tham khảo chương trình đào tạo của các trường đại học tiên tiến ở nước ngoài. Để bảo đảm chất lượng trong xu thế toàn cầu hóa ngày nay, (i) tất cả giảng viên tham gia giảng dạy cho chương trình đều có học vị từ Thạc sĩ trở lên và đã tốt nghiệp từ các trường đại học ở trong nước hoặc nước ngoài; (ii) chương trình còn được đánh...
Liên hệ
Văn phòng Khoa Ngôn ngữ – Văn hóa Quốc tế Điện thoại: (+84) 28 7309 1991 ext 4756 Email: khoannvhqt@hoasen.edu.vn
Facebook Youtube Tiktok Zalo