Giới thiệu

Giới thiệu khoa
Khoa Ngôn ngữ & Văn hóa Quốc tế tiền thân là Khoa Ngoại ngữ, được thành lập vào năm 2006. Năm 2021, sau khi tái cơ cấu lại các Khoa, phòng ban cho phù hợp với tình hình thực tế, Khoa Ngôn Ngữ và Văn Hóa Quốc Tế được thành lập, bao gồm các chương trình: Chương trình Ngôn ngữ Anh  Chương trình đại học- Cử nhân Ngôn ngữ Anh được đào tạo năm 2006 và có 3 chuyên ngành đào tạo chính bao gồm: Biên phiên dịch, Giảng dạy tiếng Anh, Anh văn Thương mại và truyền thông doanh nghiệp,...
Tầm nhìn sứ mệnh
Là kết quả của nỗ lực tái cấu trúc nhà trường, Khoa Ngoại ngữ được kỳ vọng có thể đạt Tầm nhìn và hoàn thành Sứ mệnh sau đây:
Tổ chức khoa
Khoa Ngôn ngữ & Văn hóa Quốc tế  có 5 chương trình, gồm: Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Anh – Song Bằng, Nhật Bản học, Ngoại ngữ 2 và Anh văn tổng quát Dưới đây lần lượt là Sơ đồ tổ chức của từng chương trình: Sơ đồ tổ chức của  Khoa Ngôn ngữ & Văn hóa Quốc tế
Hoạt động hỗ trợ sinh viên
TRUNG TÂM HỖ TRỢ HỌC TẬP – LEARNING SUPPORT CENTER (LSC) Trung tâm Hỗ trợ học tập thuộc Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn được thành lập nhằm mục đích hỗ trợ hoạt động học thuật cho sinh viên thuộc tất cả các chuyên ngành của Khoa. Với nhiều hoạt động đa dạng, phong phú và hoàn toàn miễn phí, trung tâm nhắm đến việc: Xây dựng một trung tâm học liệu và tự học có hướng dẫn, giúp sinh viên phát triển kỹ năng ngôn ngữ; Tạo nhiều cơ hội cho sinh viên thực hành và sử...
Cảm nhận và chia sẻ
Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Quốc tế có 2 bộ môn, gồm: Bộ môn Ngôn ngữ và Văn hóa Anh – Mỹ (Department of English-American Language and Culture), và Bộ môn Anh văn tổng quát (General English Department). Dưới đây lần lượt là Cảm nhận và Chia sẻ của giảng viên, bộ phận hỗ trợ đào tạo và phục vụ các dịch vụ, người học, và/ hoặc phụ huynh dành cho các hoạt động đào tạo và phục vụ cộng đồng của từng mỗi bộ môn: Cảm nhận và Chia sẻ của giảng viên, bộ phận hỗ trợ đào tạo và phục vụ các dịch vụ, người học, và/hoặc...
Tư vấn học tập
DIỄN ĐÀN CỐ VẤN / TƯ VẤN HỌC TẬP Nếu sinh viên có khó khăn trong việc học tập, thực tập, … và muốn trợ giúp hay giải đáp thắc mắc, hãy tìm thông tin hay đặt câu hỏi trên diễn đàn này. Link đặt câu hỏi trên đây dẫn tới Diễn đàn hỏi đáp. Chọn Enroll me nếu có yêu cầu. Footnote:QUY TRÌNH NỘP VÀ CHẤM CÁC BÁO CÁO ĐỘC LẬP (TTTN / KLTN / ĐATN & TTNT) TRÊN PHẦN MỀM TURNITIN VIEW IN DRIVE
Tại sao chọn
Khoa Ngôn ngữ & Văn hóa Quốc tế có 5 chương trình, gồm: Chương trình Ngôn ngữ Anh, Chương trình Song bằng, Chương trình Nhật Bản học, Chương trình Ngoại Ngữ 2, Chương trình Anh văn tổng quát Chương trình Ngôn Ngữ Anh Tại sao chọn            Chương trình đào tạo Cử nhân Ngôn ngữ Anh với 4 chuyên ngành là Giảng dạy tiếng Anh, Biên-Phiên dịch, Anh văn thương mại và Truyền thông doanh nghiệp được thiết kế dựa trên cơ sở tham khảo chương trình đào tạo của các trường đại học tiên tiến ở nước ngoài. Để bảo đảm chất lượng trong xu thế toàn cầu hóa ngày nay,...
Liên hệ
Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Quốc tế có 5 Chương trình, gồm: Chương trình Ngôn ngữ Anh, Chương trình Song bằng, Chương trình Nhật Bản học, Chương trình Ngoại ngữ 2 và Chương trình Anh văn Tổng quát. Thông tin liên hệ của Khoa •    Văn phòng khoa: – Trụ sở chính Nguyễn Văn Tráng: Phòng 705, 08 Nguyễn Văn Tráng, P. Bến Thành, Q.1, Tp.HCM + SĐT: (028)73091991 – Ext: 1146 – Cơ sở Quang Trung 2: Phòng 105, Đường số 3, CVPM Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp.HCM + SĐT: (028)73091991 – Ext: 12542 •    Chương trình Anh văn...
image