Đại học Hoa Sen

Tổ chức khoa

Khoa Ngôn ngữ & Văn hóa Quốc tế có 5 chương trình đào tạo, bao gồm: Chương trình đào tạo Cử nhân Ngôn ngữ Anh, Chương trình đào tạo Cử nhân Ngôn ngữ Trung Quốc, Chương trình đào tạo Cử nhân Nhật Bản học, Chương trình Ngoại ngữ 2 và Chương trình Anh văn tổng quát.

Dưới đây lần lượt là Sơ đồ tổ chức của từng chương trình:

Facebook Youtube Tiktok Zalo