Nghiên cứu khoa học của sinh viên

[Student Research Paper] Factors hindering students’ lesson comprehension in EMI classes
This is a published paper by Tran Thi Bao Trinh [trinh.ttb3143@sinhvien.hoasen.edu.vn] and Dr. Tran Ngoc Tien and Ms Bien Thi Thanh Mai – a project work developed into a published research article. We feel proud and respectful of our students’ work. Drop down to view contents. [Student Research Paper] Factors hindering students’ lesson comprehension in EMI classes Further details: https://www.ijlls.org/index.php/ijlls/article/view/317
[Student Research Paper] Students’ Perception of Graduation Internship
This is a published paper by Vu Thi Quynh Trang [trang.vtq2410@sinhvien.hoasen.edu.vn] and Dr. Tran Ngoc Tien – a project work developed into a published research article. We feel proud and respectful of our students’ work. Drop down to view contents. [Student Research Paper] Students’ Perception of Graduation Internship
ĐỀ ÁN 1 – Reflective Teaching
Đây là sản phẩm nghiên cứu của sinh viên, dưới sự hướng dẫn của Giảng viên Bộ môn Văn hóa Anh Mỹ, Ngành Ngôn ngữ Anh – HSU. Chúng ta tự hào và tôn trọng thành quả học tập – nghiên cứu của các em. Drop down to view contents. Project 1 – Reflective Teaching
Giải NHẤT – Hình ảnh NCKH-SV (lần 8)
Vào ngày 05/08/2017 nhà trường đã tổ chức thành công buổi Hội thảo báo cáo Nghiên cứu khoa học sinh viên (NCKH SV) lần 8 – 2017 tại cơ sở 8 Nguyễn Văn Trao giải – Hội đồng Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn + Du lịch Hội đồng Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn nhận xét và góp ý cho đề tài Tráng, quận 1, TP.Hồ Chí Minh. Hội thảo là hoạt động thường niên nhằm khuyến khích, đẩy mạnh hoạt động NCKH của sinh viên Đại học Hoa Sen. Qua hoạt động này, sinh...
Giải NHÌ – Hình ảnh NCKH-SV (lần 8)
Vào ngày 05/08/2017 nhà trường đã tổ chức thành công buổi Hội thảo báo cáo Nghiên cứu khoa học sinh viên (NCKH SV) lần 8 – 2017 tại cơ sở 8 Nguyễn Văn Trao giải – Hội đồng Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn + Du lịch Hội đồng Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn nhận xét và góp ý cho đề tài Tráng, quận 1, TP.Hồ Chí Minh. Hội thảo là hoạt động thường niên nhằm khuyến khích, đẩy mạnh hoạt động NCKH của sinh viên Đại học Hoa Sen. Qua hoạt động này, sinh...
Giải BA – Hình ảnh NCKH-SV (lần 6)
Phạm Thụy Ý Nhi trình bày nội dung nghiên cứu Nguyễn Hoàng Bích Phương trình bày nội dung nghiên cứu Nhóm thảo luận và trả lời câu hỏi từ Hội đồng Giải Ba Nghiên cứu khoa học cấp trường lần 6

Bộ lọc

Từ khóa
Danh mục
Khoảng ngày
Từ
Đến ngày
Làm lại
image