Đại học Hoa Sen

Nghiên cứu khoa học của sinh viên

Sinh viên Khoa NN-VHQT xuất sắc đạt Giải Ba trong Hội Nghị Nghiên Cứu Khoa Học Sinh Viên 2022 – Tiểu ban Khoa học xã hội
Nguyễn Tuệ San và Nguyễn Thị Hoa - sinh viên đến từ Khoa Ngôn Ngữ - Văn Hoá Quốc Tế - đã xuất sắc đạt Giải Ba trong Hội Nghị Nghiên Cứu Khoa Học Sinh Viên 2022 - Tiểu ban Khoa học xã hội với đề tài ‘The Benefits of School Homework on Elementary School Children’s Academic Outcomes and Independent Learning’
[Student Research Paper] Factors hindering students’ lesson comprehension in EMI classes
Đây là một bài báo đã được xuất bản bởi Trần Thị Bảo Trinh (trinh.ttb3143@sinhvien.hoasen.edu.vn), Tiến sĩ Trần Ngọc Tiến và Thanh Mai Biển Thị – một dự án nghiên cứu đã được phát triển thành bài báo xuất bản. Chúng tôi tự hào và tôn trọng công trình của sinh viên chúng tôi. Drop down to view contents. [Student Research Paper] Factors hindering students’ lesson comprehension in EMI classes Further details: https://www.ijlls.org/index.php/ijlls/article/view/317
ĐỀ ÁN 1 – Reflective Teaching
Đây là sản phẩm nghiên cứu của sinh viên, dưới sự hướng dẫn của Giảng viên Bộ môn Văn hóa Anh Mỹ, Ngành Ngôn ngữ Anh – HSU. Chúng ta tự hào và tôn trọng thành quả học tập – nghiên cứu của các em. Drop down to view contents. Project 1 – Reflective Teaching
Giải NHẤT – Hình ảnh NCKH-SV (lần 8)
Vào ngày 05/08/2017 nhà trường đã tổ chức thành công buổi Hội thảo báo cáo Nghiên cứu khoa học sinh viên (NCKH SV) lần 8 – 2017 tại cơ sở 8 Nguyễn Văn Trao giải – Hội đồng Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn + Du lịch Hội đồng Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn nhận xét và góp ý cho đề tài Tráng, quận 1, TP.Hồ Chí Minh. Hội thảo là hoạt động thường niên nhằm khuyến khích, đẩy mạnh hoạt động NCKH của sinh viên Đại học Hoa Sen. Qua hoạt động này, sinh...
Giải NHÌ – Hình ảnh NCKH-SV (lần 8)
Vào ngày 05/08/2017 nhà trường đã tổ chức thành công buổi Hội thảo báo cáo Nghiên cứu khoa học sinh viên (NCKH SV) lần 8 – 2017 tại cơ sở 8 Nguyễn Văn Trao giải – Hội đồng Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn + Du lịch Hội đồng Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn nhận xét và góp ý cho đề tài Tráng, quận 1, TP.Hồ Chí Minh. Hội thảo là hoạt động thường niên nhằm khuyến khích, đẩy mạnh hoạt động NCKH của sinh viên Đại học Hoa Sen. Qua hoạt động này, sinh...
Giải BA – Hình ảnh NCKH-SV (lần 6)
Phạm Thụy Ý Nhi trình bày nội dung nghiên cứu Nguyễn Hoàng Bích Phương trình bày nội dung nghiên cứu Nhóm thảo luận và trả lời câu hỏi từ Hội đồng Giải Ba Nghiên cứu khoa học cấp trường lần 6

Bộ lọc

Từ khóa
Danh mục
Khoảng ngày
Từ
Đến ngày
Làm lại
Facebook Youtube Tiktok Zalo