Nghiên cứu khoa học của sinh viên

Giải KHUYẾN KHÍCH – Hình ảnh NCKH-SV (lần 6)
Trần Nguyễn Thanh Thanh trình bày kết quả nghiên cứu Giải Khuyến Khích Nghiên cứu Khoa học cấp trường lần 6
Giải BA – Hình ảnh NCKH-SV (lần 7)
Giải Ba Nghiên cứu khoa học cấp trường lần 7 Giải Ba Nghiên cứu khoa học cấp trường lần 7
Giải BA – Hình ảnh NCKH-SV (lần 7)
Vietnamese EFL students’ perceptions and attitudes towards extensive reading program: A case study at Hoa Sen University Giải Ba Nghiên cứu khoa học cấp trường lần 7 Giải Ba Nghiên cứu khoa học cấp trường lần 7  
Giải KHUYẾN KHÍCH – Hình ảnh NCKH-SV (lần 6)
Dương Quý Thanh trình bày lý do thực hiện đề tài Giải Khuyến Khích Nghiên cứu Khoa học cấp trường lần 6  
Giải BA – Hình ảnh NCKH-SV (lần 6)
Đặng Thục Phương trình bày nội dung đề tài Tạ Quốc Tịnh trình bày nội dung đề tài Mai Nhật Nam trả lời câu hỏi từ Hội đồng Giải Ba Nghiên cứu khoa học cấp trường lần 6  
Giải NHÌ – Hình ảnh NCKH-SV (lần 6)
Giấy khen từ Nhà trường Lương Quân Diệu trình bày về lý do thực hiện đề tài của nhóm Võ Phạm Ngọc Anh trình bày kết quả nghiên cứu Nguyễn Mỹ Duyên trả lời câu hỏi từ Hội đồng Thầy Hương trao giải cho nhóm Giải Nhì Nghiên cứu khoa học cấp trường lần 6  

Bộ lọc

Từ khóa
Danh mục
Khoảng ngày
Từ
Đến ngày
Làm lại
image