Nghiên cứu khoa học của sinh viên

Tập thể giảng viên khoa Khoa học xã hội và Nhân văn Sinh viên làm nghiên cứu khoa học

Hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) của sinh viên thuộc Bộ môn Ngôn ngữ và Văn hóa Anh – Mỹ, Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn trường Đại học Hoa Sen đã ra đời nhằm mục đích phát huy năng lực, tính năng động của sinh viên trong hoạt động nghiên cứu khoa học. Ngoài ra, hoạt động NCKH của sinh viên còn phát triển kĩ năng đọc, viết, tư duy logic, giải quyết vấn đề và trình bày báo cáo khoa học. Quan trọng hơn hết, hoạt động này giúp sinh viên có ý thức học tập suốt đời.

Từ năm 2015 đến nay, các bạn sinh viên khóa 2013 và 2014 đã tham gia tích cực với các đề tài phong phú nghiên cứu về các lĩnh vực như ngôn ngữ, phương pháp giảng dạy, phục vụ cộng đồng, biên phiên dịch và đã đạt được một số thành tích cao và một số abstracts đã được nhận và báo cáo tại các hội thảo quốc tế như Hong KongCamTESOL.

Thành tích sinh viên nghiên cứu khoa học đã đạt được:

STT TÊN ĐỀ TÀI BÁO CÁO CẤP TRƯỜNG NĂM NHÓM TÁC GIẢ THÀNH TÍCH
1 A descriptive study of HSU students’ attitudes and perceptions of doing research in higher education Lần 6 2015 Lương Quân Diệu;
Võ Phạm Ngọc Anh;
Nguyễn Mỹ Duyên
Giải Nhì
2 Service Learning: HSU EFL Students’ attitudes, motives and perceptions Lần 6 2015 Phạm Thụy Ý Nhi;
Nguyễn Hoàng Bích Phương;
Huỳnh Sở Ngọc;
Nguyễn Hoàng Anh Tuấn
Giải Ba
3 Bridging the gaps between the Writing Center services and students’ needs Lần 6 2015 Đặng Thục Phương;
Mai Nhật Nam;
Huỳnh Khánh Như;
Võ Đình Phương;
Mai Phương Hà Anh;
Tạ Quốc Tịnh
Giải Ba
4 Allusions in the process of translation Lần 6 2015 Dương Quý Thanh;
Lê Hoàng Thy;
Nguyễn Như Quỳnh Thoa;
Nguyễn Thị Thanh Truyền;
Nguyễn Thị Nguyên Thảo
Giải khuyến khích
5 Comparing seniors’ information literacy of English major’s students with the ones of Hospitality major at Hoa Sen University Lần 6 2015 Trần Nguyễn Thanh Thanh;
Trần Trung Hiếu;
Trịnh Hồng Thiên Ý;
Trần Thị Như Quỳnh;
Nguyễn Trúc Chi
Giải khuyến khích
6 Vietnamese EFL students’ perceptions and attitudes towards extensive reading program: A case study at Hoa Sen University Lần 7 2016 Phan Chu Líp;
Chìa Lỳ Cung;
Diệp Phụng Kỳ;
Nguyễn Thị Hải Hà
Giải Ba
7 An analysis of MALL and its effectiveness in improving English and self-study skills Lần 7 2016 Trần Thị Bảo Trinh;
Vũ Thị Quỳnh Trang;
Nguyễn Thị Ngọc Tuyền;
Lê Thị Thanh Tuyền
Giải Ba

 


Bài báo cáo tham luận của sinh viên tại hội nghị Quốc tế:

STT TÊN ĐỀ TÀI TÊN HỘI NGHỊ NĂM NHÓM TÁC GIẢ GHI CHÚ
1 A descriptive study of HSU students’ attitudes and perceptions of doing research in higher education The 12th Annual CamTESOL Conference (Cambodia) 2016 Lương Quân Diệu;
Nguyễn Mỹ Duyên
Được báo cáo tại hội thảo
2 Service Learning: HSU EFL Students’ attitudes, motives and perceptions

The 2nd Global Tourism & Hospitality Conference (Hong Kong)

2016 Phạm Thụy Ý Nhi;
Nguyễn Hoàng Bích Phương;
Huỳnh Sở Ngọc;
Nguyễn Hoàng Anh Tuấn
Được nhận abtract

 


 

Facebook Instagram Youtube image