Đại học Hoa Sen

Giới thiệu

Giới thiệu về NCKH của Khoa Ngôn ngữ & Văn hóa Quốc tế

Giới thiệu về NCKH của Khoa Ngoại ngữ
17/03/2022
Giới thiệu về NCKH của Khoa Ngoại ngữ Bộ môn Ngôn ngữ và văn hóa Anh-Mỹ Thực tiễn phát triển giáo dục không thể tách rời với hoạt động nghiên cứu. Nghiên cứu là động lực giúp gia tăng chăt lượng dạy và học ở môi trường đại học. Nghiên cứu không chỉ là đi tìm những điểm mới trong lý thuyết và thực tiễn mà còn là những nỗ lực xác nhận tính hiệu quả của một lý thuyết hoặc mô hình thực tiễn nào đó đang đước áp dụng trong cuộc sống. Bộ môn Ngôn ngữ và văn...

Bộ lọc

Từ khóa
Danh mục
Khoảng ngày
Từ
Đến ngày
Làm lại
Facebook Youtube Tiktok Zalo