Giới thiệu về NCKH của Khoa Ngoại ngữ

Giới thiệu về NCKH của Khoa Ngoại ngữ


Bộ môn Ngôn ngữ và văn hóa Anh-Mỹ

Thực tiễn phát triển giáo dục không thể tách rời với hoạt động nghiên cứu. Nghiên cứu là động lực giúp gia tăng chăt lượng dạy và học ở môi trường đại học. Nghiên cứu không chỉ là đi tìm những điểm mới trong lý thuyết và thực tiễn mà còn là những nỗ lực xác nhận tính hiệu quả của một lý thuyết hoặc mô hình thực tiễn nào đó đang đước áp dụng trong cuộc sống.

Bộ môn Ngôn ngữ và văn hóa Anh-Mỹ không phải là một ngoại lệ. Mặc dù bận rộn nhiều với công việc giảng huấn, đội ngũ giảng viên của Bộ môn vẫn luôn dành thời gian cho các nghiên cứu thuộc các lĩnh vực chuyên ngành mà họ quan tâm như: ngôn ngữ học ứng dụngdịch thuậtngôn ngữ học, và văn hóa. So với các trường đại học có bề dày về lịch sử phát triển nghiên cứu, những khởi đầu về nghiên cứu còn khiêm tốn của Bộ môn mà tuổi đời vừa kết thúc ở giai đoạn một chữ số  ̶  bước vào tuổi thứ 10  ̶   đang dần tạo nên những dấu ấn qua các báo cáo tại các hội thảo và những bài báo được xuất bản trong các tạp chí nghiên cứu ở phạm vi trong nước và quốc tế.

Các nghiên cứu thể hiện tính đa dạng về đối tượng tham gia cũng như loại hình nghiên cứu được tiến hành. Nghiên cứu ở Bộ môn được tiến hành không chỉ bởi các cá nhân giảng viên riêng lẻ, mà còn được thực hiện bởi các nhóm giảng viên, sinh viên và tập thể giảng viên và sinh viên. Những báo cáo của ‘thầy và trò’ ở các hội thảo quốc tế không phải là điều hiếm thấy. Bên cạnh đó, các nghiên cứu có thể khởi đầu từ một nghiên cứu lược khảo về lý thuyết  và các mô hình thực tiễn và mở rộng ra với các thiết kế ‘nghiệm chỉnh’ ở các loại hình nghiên cứu về định tính và định lượng.

Với những bước đầu góp phần vào ‘vườn hoa’ nghiên cứu trong nước và thế giới, đội ngũ ‘thầy và trò’ ở Bộ môn Ngôn ngữ và văn hóa Anh-Mỹ đang dần thể hiện mình là những nhà nghiên cứu chuyên nghiệp với mong muốn góp phần tạo nên những kiến thức và mô hình thực hành mới trong lĩnh vực đào tạo giảng viên Ngôn ngữ Anh, dịch giả, và những người có nhu cầu sử dụng Anh ngữ trong môi trường công việc.

Chương trình Anh văn tổng quát

Xác định rõ nghiên cứu khoa học đóng vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển năng lực và nâng cao chất lượng giảng dạy của giảng viên, Chương trình Anh văn tổng quát tập trung vào loại hình nghiên cứu hành động (action research) nhằm khuyến khích giảng viên tìm tòi những giải pháp sáng tạo để nâng cao hiệu quả giảng dạy và triển khai áp dụng vào thực tế. Đây là một quá trình mà theo đó giảng viên chủ động đề ra các hướng nghiên cứu dựa trên hiểu biết và kinh nghiệm thực tiễn của bản thân nhằm giải quyết những vấn đề gặp phải trong quá trình giảng dạy. Hơn nữa, định hướng nghiên cứu này cũng giúp giảng viên nâng cao năng lực chuyên môn và năng lực nghiên cứu thông qua việc phân tích lý thuyết cũng như thực tiễn và lựa chọn phương pháp tiếp cận phù hợp. Dù chỉ mới khởi động trong hai năm gần đây, giảng viên của Bộ môn đã đạt được những kết quả bước đầu rất đáng khích lệ. Trong những năm qua, kết quả nghiên cứu của một số giảng viên đã được chọn trình bày tại các hội thảo khoa học có uy tín ở trong và ngoài nước.

image