Giải BA – Hình ảnh NCKH-SV (lần 6)

Phạm Thụy Ý Nhi trình bày nội dung nghiên cứu Nguyễn Hoàng Bích Phương trình bày nội dung nghiên cứu
Nhóm thảo luận và trả lời câu hỏi từ Hội đồng Giải Ba Nghiên cứu khoa học cấp trường lần 6
image