ĐỀ ÁN 1 – Reflective Teaching

Đây là sản phẩm nghiên cứu của sinh viên, dưới sự hướng dẫn của Giảng viên Bộ môn Văn hóa Anh Mỹ, Ngành Ngôn ngữ Anh – HSU. Chúng ta tự hào và tôn trọng thành quả học tập – nghiên cứu của các em.

Drop down to view contents.

Project 1 – Reflective Teaching
Facebook Youtube Tiktok Zalo