Sinh viên Khoa NN-VHQT xuất sắc đạt Giải Ba trong Hội Nghị Nghiên Cứu Khoa Học Sinh Viên 2022 – Tiểu ban Khoa học xã hội

Nguyễn Tuệ San và Nguyễn Thị Hoa – sinh viên đến từ Khoa Ngôn Ngữ – Văn Hoá Quốc Tế – đã xuất sắc đạt Giải Ba trong Hội Nghị Nghiên Cứu Khoa Học Sinh Viên 2022 – Tiểu ban Khoa học xã hội với đề tài ‘The Benefits of School Homework on Elementary School Children’s Academic Outcomes and Independent Learning’

Một số hình ảnh tại Hội Nghị Nghiên Cứu Khoa Học Sinh Viên 2022 – Tiểu ban Khoa học xã hội:

nghien cuu khoa hoc
nghien cuu khoa hoc
nghien cuu khoa hoc

Nhằm khuyến khích và đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) của sinh viên trường Đại học Hoa Sen, Phòng Quản lý Khoa học – Tạp chí Khoa học phối hợp với các Khoa, Chương trình tổ chức Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học ngày 10/11/2022 tại trường Đại học Hoa Sen.

Mục tiêu chính của hội nghị là xây dựng văn hóa nghiên cứu trong trường Đại học Hoa Sen; hình thành và phát triển năng lực nghiên cứu khoa học cho sinh viên; góp phần phát hiện và bồi dưỡng các nhà khoa học trẻ tài năng, đáp ứng yêu cầu đào tạo nhân lực trình độ cao.

Hy vọng các bạn sinh viên sẽ luôn giữ được niềm đam mê với các hoạt động nghiên cứu khoa học. Chúc các bạn luôn thành công trong tương lai!

Một lần nữa xin chúc mừng các bạn sinh viên!

image