Đại học Hoa Sen

Tại sao chọn

Chương trình đào tạo Cử nhân Ngôn ngữ Anh với 2 chuyên ngành là Giảng dạy tiếng Anh và Anh văn Thương mại – Truyền thông Doanh nghiệp được thiết kế dựa trên cơ sở tham khảo chương trình đào tạo của các trường đại học tiên tiến ở nước ngoài. Để bảo đảm chất lượng trong xu thế toàn cầu hóa ngày nay, (i) tất cả giảng viên tham gia giảng dạy cho chương trình đều có học vị từ Thạc sĩ trở lên và đã tốt nghiệp từ các trường đại học ở trong nước hoặc nước ngoài; (ii) chương trình còn được đánh giá và cập nhật sau 4 năm áp dụng, thông qua việc khảo sát ý kiến của các doanh nghiệp, cựu sinh viên và sinh viên.

Trong quá trình theo học chương trình này, sinh viên cũng được học tập với giảng viên người bản ngữ, có nhiều cơ hội tiếp xúc  ̶  giao lưu với sinh viên quốc tế, và thậm chí là trao đổi học kỳ với các trường đại học đối tác nước ngoài của Hoa Sen.

Sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh Đại học Hoa Sen trong chuyến “Field trip Đài Loan 2023” để rèn luyện kỹ năng ngôn ngữ và tìm hiểu văn hóa bản địa.

Do ngành Ngôn ngữ Anh tại Đại học Hoa Sen chú trọng việc thực hành và ứng dụng vào môi trường thực tế nên sinh viên phải trải qua 2 lần thực tập, mỗi lần từ 2 đến 4 tháng tại các cơ sở, doanh nghiệp trong nước, công ty liên doanh hoặc các công ty nước ngoài. Điều này giúp sinh viên tự tin và có thêm trải nghiệm trong môi trường làm việc năng động. Đứng đầu trong các công ty nhận sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh đến thực tập là:

Chương trình đào tạo Cử nhân Ngôn ngữ Anh giúp sinh viên:

Tốt nghiệp chương trình này, sinh viên có thể học lên Chương trình đào tạo Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh với 2 chuyên ngành là Dịch thuật và Giảng dạy tiếng Anh bắt đầu được  thực  hiện  từ năm học 2017-2018 cũng do Chương trình Ngôn Ngữ Anh chịu trách nhiệm tổ chức giảng dạy.

Chương trình đào tạo Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh là giúp học viên:

ThS. Sean Trace – Thạc sĩ Văn học Anh tại Southern New Hampshire University (Hoa Kỳ) chia sẻ về các xu hướng dạy học và ứng dụng của Trí tuệ nhân tạo AI trong giảng dạy và học tập ngoại ngữ tại Đại học Hoa Sen

Cơ hội việc làm

Chương trình đào tạo Cử nhân Ngôn ngữ Anh

Trong nhiều năm qua, tỷ lệ sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh của Trường ĐH Hoa Sen có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp qua luôn đạt trên 80%.

Chương trình đào tạo Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh

Facebook Youtube Tiktok Zalo