ĐỀ XUẤT CỦA BỘ MÔN TÂM LÝ HỌC ỨNG DỤNG ĐƯỢC NHẬN TÀI TRỢ TỪ CUỘC THI NGHIÊN CỨU VỀ LAO ĐỘNG 2018

Trong tháng 6-2018, tập thể giảng viên Bộ môn Tâm lý học Ứng dụng đã tham gia Cuộc thi Nghiên cứu về Lao động do Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) hợp tác với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) tổ chức. Bộ môn Tâm lý học Ứng dụng đã dự thi với đề tài nghiên cứu Mối quan hệ giữa phân biệt đối xử theo giới và sự hài lòng trong công việc và sức khỏe tâm thần của người lao động Việt Nam” do Thạc sĩ Phạm Thị Thuỷ Tiên làm chủ nhiệm.

Vào cuối tháng 7, Ban Tổ Chức cuộc thi đã công bố kết quả vòng thi đề xuất nghiên cứu. Trong đó, nhóm nghiên cứu thuộc Đại học Hoa Sen đã cùng với bốn đề tài khác đoạt giải vòng thi đề xuất nghiên cứu và được tài trợ để tiếp tục thực hiện và sẽ hoàn thành vào cuối năm 2018. Đề xuất có báo cáo nghiên cứu tốt nhất sẽ được trao giải thưởng và được trình bày tại hội thảo lao động quốc gia do ILO và Bộ LĐTBXH đồng tổ chức trong năm 2019. 

Ảnh: ThS. Thủy Tiên và các cộng sự

Với nghiên cứu này, nhóm nghiên cứu mong muốn cung cấp một trong những bằng chứng thực nghiệm dưới lăng kính tâm lý học về nhận thức giới ở Việt Nam. Đây sẽ là cơ sở khoa học cho việc khuyến nghị chính sách quan hệ lao động trong nước mà ở đó góc nhìn của cá nhân được tính đến bên cạnh những khía cạnh truyền thống khác của quan hệ lao động như quyền công đoàn và thương lượng tập thể.

Kết quả này góp phần thể hiện quyết tâm của Bộ môn Tâm lý học Ứng dụng và Đại học Hoa Sen trong việc chú trọng nghiên cứu khoa học trong công tác và giảng dạy. Các bạn có thể tham khảo thông tin về cuộc thi và thông báo kết quả vòng đề xuất nghiên cứu tại: http://www.ilo.org/hanoi/Informationresources/Publicinformation/newsitems/WCMS_635295/lang–vi/index.htm

image image image image