Xây dựng chương trình phát triển quan hệ gia đình tích cực giữa trẻ 5-6 tuổi và phụ huynh

Mô tả: Đề tài được thực hiện nhằm ứng dụng cơ sở lý luận của Liệu pháp Nghệ thuật (Art therapy) để xây dựng chương trình bổ trợ nhằm phát triển quan hệ gia đình tích cực cho trẻ 5-6 tuổi và phụ huynh ở thành phố Hồ Chí Minh. Những phát hiện và đóng góp khoa học mới của đề tài gồm có cơ sở lý luận về Nghệ thuật trị liệu, về quan hệ gia đình tích cực, về sự khác biệt giữa chương trình bổ trợ và chương trình giáo dục, và về bản thân chương trình bổ trợ nhằm phát triển quan hệ gia đình tích cực cho trẻ 5-6 tuổi và phụ huynh. Đề tài được triển khai tại Việt Nam và Hoa Kỳ theo 13 giai đoạn, từ khảo sát về thực trạng giáo dục quan hệ gia đình tại trường mầm non, nghiên cứu cơ sở lý luận, xây dựng chương trình bổ trợ cho đến khảo sát ý kiến chuyên gia và tập huấn, thử nghiệm chương trình. Về bản chất, Nghệ thuật trị liệu có giá trị ứng dụng rất lớn trong việc phát triển tâm lý trẻ trước tuổi học, do bản chất giao tiếp không lời, đặc tính ẩn dụ của sản phẩm tạo hình, và định hướng đến mối quan hệ xã hội. Đây là lần đầu tiên tại Việt Nam, Nghệ thuật trị liệu được ứng dụng trong bối cảnh giáo dục – phát triển cho trẻ mầm non.

image image image image