Đề tài nghiên cứu

Hội thảo “Phật giáo trong đời sống hiện đại”
Bộ môn Du lịch, Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa học tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề “Phật giáo  ​- Phật giáo trong đời sống hiện đại” do diễn giả Tiến sĩ Dương Ngọc Dũng trình bày. Nội dung: Quá trình Đạo Phật nhanh chóng thích nghi với lối sông của người dân Việt và trong quá trình hình thành và phát triển, Đạo Phật đã không gặp một trở ngại nào trong việc hòa nhập vào mọi giai tầng của xã hội Việt Nam. Bên cạnh đó, đạo lý của Phật giáo Việt Nam cũng đã ăn sâu...
Đề tài NCKH 2015-2016
1. Topic: Building Trust in Social Media: the Best Interaction Practices between Hoteliers and their Customers in Vietnam Researcher: Lê Minh Thành 2. Topic: An investigation into corporate communication potential development: Vietnamese corporate perspective and practices Researchers: Nguyễn Thu Hương, Phạm Ngọc Châu, Ngô Thị Ái Nhân, Trì Hoàng Đăng 3. Topic: Discourse in English Medium Instruction (EMI) classrooms Researchers: Trì Hoàng Đăng, Biện Thị Thanh Mai 4. Topic: Giá trị nghệ thuật kiến trúc và văn hóa của Chùa Hoa ở Việt Nam Researcher: Phan Minh Châu 5. Topic: Ứng dụng mô hình Stakeholder trong việc phát triển du...

Bộ lọc

Từ khóa
Danh mục
Khoảng ngày
Từ
Đến ngày
Làm lại
image image image image