Đại học Hoa Sen – HSU

Nhìn nhận lại môn lịch sử – Dạy gì về Phan Châu Trinh ?

Cần đánh giá lại tầm vóc của nhà cách mạng Phan Châu Trinh…

Những éo le của lịch sử đã dẫn chúng ta đi theo con đường khác, cho đến độc lập và thống nhất hôm nay. Nhưng đúng như nhà sử học Pháp Daniel Héméry nói: “Những nan đề Phan Châu Trinh từng thấy và trằn trọc tìm cách giải quyết cho đất nước trăm năm trước thì nay vẫn còn nguyên đấy, Các thế hệ người Việt Nam vẫn còn phải tiếp tục đảm nhận”.

Xem tiếp tại đây

Theo nhà văn Nguyên Ngọc

(Nguồn: Thanh Niên, 11/11/2012)

Danh mục liên quan

Thông tin chuyên đề Tin Hoa Sen
Facebook Youtube Tiktok Zalo