Đại học Hoa Sen – HSU

Nhiều thay đổi trong giáo dục đại học

Từ 1.1.2013, luật Giáo dục đại học chính thức có hiệu lực. Theo đó, sẽ có nhiều quy định về giáo dục đại học phải chỉnh sửa và thay đổi…

Những điểm mới
 

Tự do lựa chọn chương trình

Điểm đổi mới căn bản trong giáo dục đại học lần này là Bộ sẽ không quy định chương trình khung như trước đây mà chỉ quy định thời gian đào tạo, khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp. Bộ cũng quy định rõ hướng đào tạo ở mỗi bậc học: Trình độ CĐ được xây dựng theo hướng ứng dụng. ĐH, thạc sĩ theo hướng nghiên cứu và ứng dụng nghề nghiệp. Tiến sĩ được xây dựng theo hướng nghiên cứu.

Siết chặt đào tạo không chính quy

Tại dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật Giáo dục đại học, Bộ đã đưa ra những quy định nhằm siết chặt đào tạo không chính quy. Theo đó, cơ sở giáo dục đại học được giao nhiệm vụ thực hiện chương trình giáo dục thường xuyên (gồm hình thức vừa làm vừa học hoặc đào tạo từ xa) để cấp bằng khi bảo đảm một số điều kiện như: đã được mở ngành đào tạo tương ứng ở trình độ CĐ, ĐH; có đội ngũ giảng viên đủ số lượng, đạt chuẩn và đồng bộ về cơ cấu để thực hiện đồng thời nhiệm vụ giáo dục chính quy và giáo dục thường xuyên…

Giao một số quyền tự chủ

Bộ giao quyền tự chủ về việc in phôi bằng và đề xuất mẫu văn bằng. Cụ thể: ĐH quốc gia, ĐH vùng, các cơ sở giáo dục đại học đạt chuẩn quốc gia được in phôi văn bằng trên cơ sở mẫu văn bằng do Bộ trưởng ban hành. ĐH Quốc gia được thí điểm đào tạo các chương trình mới, mô hình tổ chức đào tạo, nghiên cứu khoa học mới chưa được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành sau khi có ý kiến của Bộ và các bộ, ngành có liên quan.

Trường tư cũng được cấp kinh phí

Cơ sở giáo dục đại học tư thục và có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động không vì lợi nhuận được hưởng chính sách khuyến khích của nhà nước. Cụ thể: được ưu đãi thuế suất, miễn thuế và giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu…; được hỗ trợ trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển đội ngũ giảng viên thông qua các chương trình của nhà nước; được chia sẻ, sử dụng, khai thác và miễn, giảm kinh phí chia sẻ, sử dụng, khai thác tài nguyên chung do nhà nước đầu tư, các công trình kinh tế, văn hóa, khoa học – kỹ thuật, phúc lợi xã hội ở trung ương và địa phương cho nhu cầu giảng dạy và nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ…

Sinh viên trường tư cũng được miễn giảm học phí

Theo dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 49 về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, sinh viên học trường ngoài công lập cũng được miễn giảm học phí.

Tiến sĩ được kéo dài thời gian làm việc

Dự thảo nghị định và hướng dẫn thi hành một số điều của luật quy định: Giảng viên có trình độ tiến sĩ, có chức danh giáo sư, phó giáo sư đang giảng dạy và nghiên cứu khoa học khi đến tuổi nghỉ hưu có thể được xem xét kéo dài thời gian để làm công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học tại các cơ sở giáo dục.

Xem tiếp tại đây

Theo Vũ Thơ

(Nguồn: Thanh Niên, 1/1/2013)

Danh mục liên quan

Thông tin chuyên đề Tin Hoa Sen
Facebook Youtube Tiktok Zalo