Đại học Hoa Sen – HSU

Nguyên PCT nước Nguyễn Thị Bình: “Giáo dục Việt Nam đi ngược quy luật”

“Tình hình giáo dục bây giờ rất nghiêm trọng, chúng ta vẫn nói giáo dục phải đi trước nhưng thực tế có đúng thế không? Giáo dục không đi trước, không đi ngang mà còn đi sau, như vậy là trái quy luật”.

Quy luật ngược này theo bà Nguyễn Thị Bình, nhiệm vụ của Hội nghị Trung ương 6 sắp tới bàn về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục phải mổ xẻ và chỉ ra được thực trạng của tình hình, từ đó có phải nêu được yêu cầu và giải pháp.

Xem tiếp tại đây

Theo Xuân Trung

(Nguồn: Giáo dục Việt Nam, 29/9/2012)

Danh mục liên quan

Thông tin chuyên đề Tin Hoa Sen
Facebook Youtube Tiktok Zalo