Đại học Hoa Sen – HSU

Nền giáo dục thực chất và linh hoạt

Dằng dai, sôi sục hơn cả chục năm cuối cùng từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, từ cao đến thấp đã đồng thuận rằng đúng là GDĐT khủng hoảng trầm trọng, bức bách không thể ‘chịu đựng’ được nữa, dẫn tới các nghị quyết của Đảng về cải cách-đổi mới GDĐT với ba cụm từ nổi bật là Căn Bản-Toàn diện-Triệt để.

Là sự nghiệp của toàn dân, toàn quốc của 20 triệu người trẻ và tất cả các hộ gia đình nên các vấn đề – triệu chứng của GDĐT biểu hiện rất rõ gây bức xúc, lo lắng trên diện bao trùm. Về con người-nhân văn ta thấy đạo đức băng hoại, xuống cấp, phong hóa suy đồi. Tệ nạn, tội phạm ngày càng bạo liệt và ‘trẻ hóa’. Nhiều người trẻ mất niềm tin, hy vọng vào tương lai, gia đình và xã hội. Thành tích học vấn giả tạo, dối trá… Các cuộc ‘chạy’: chạy trường, chạy thầy, chạy điểm, chạy thi, chạy tuyển, chạy dự án, chạy giấy phép, chạy chỉ tiêu… khiến toàn dân mệt mỏi. Về tri thức và kỹ năng thì bất cập và quá tải là phổ biến. Chất lượng ‘đầu ra’ – thành phẩm của công nghệ GDĐT là không chấp nhận được dẫn đến thất nghiệp, không làm được việc, phải đào tạo lại dẫn tới nguồn nhân lực không đáp ứng được nhu cầu xã hội.

Xem tiếp tại đây

Theo Nguyễn Bỉnh Quân

(Nguồn: Tia Sáng, 18/12/2012)

Danh mục liên quan

Thông tin chuyên đề Tin Hoa Sen
Facebook Youtube Tiktok Zalo