Đại học Hoa Sen – HSU

Năm 2015, đại học Việt Nam hoàn toàn đào tạo theo tín chỉ

Bộ Giáo dục – Đào tạo vừa công bố Chương trình hành động giai đoạn 2011 – 2016. Theo đó, ngành giáo dục bám sát mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế. Phát triển quy mô, cơ cấu giáo dục hợp lý, hài hòa, đảm bảo công bằng xã hội tương ứng với các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục và cơ hội học tập suốt đời cho mỗi người dân.

Với mỗi cấp học trong hệ thống giáo dục quốc dân đều có chương trình và mục tiêu hành động cụ thể. Đưa ra 11 nhiệm vụ trọng tâm, Giáo dục – Đào tạo cũng xác định các mục tiêu cụ thể cần đạt vào năm 2015 là giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng trong các cơ sở giáo dục mầm non xuống dưới 10%, phấn đấu có 70% học sinh tiểu học được học 2 buổi/ngày, 90% số người trong độ tuổi được học trung học cơ sở, nâng số sinh viên trên một vạn dân lên mức 300; phát triển giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp, bảo đảm tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 50%…

Trong giai đoạn 2011-2016, Bộ tiếp tục rà soát lại toàn bộ chương trình và sách giáo khoa phổ thông, khắc phục tình trạng quá tải, nặng về lí thuyết, nhẹ về thực hành. Chú trọng thực hiện các hoạt động: giáo dục ngoài giờ lên lớp, giáo dục thể chất, giáo dục nghệ thuật, giáo dục hướng nghiệp, giáo dục giá trị, giáo dục kĩ năng sống cho học sinh để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Về đổi mới chương trình giáo dục đại học, Bộ Giáo dục – Đào tạo cho biết sẽ thực hiện theo hướng gắn với nhu cầu xã hội, tăng quyền tự chủ cho các cơ sở giáo dục đại học trong việc xây dựng chương trình.

Đặc biệt, đến năm 2015, tất cả các trường đại học chuyển hoàn toàn sang đào tạo theo học chế tín chỉ. Bộ cũng chủ trương phát triển các chương trình đào tạo trình độ đại học theo 2 hướng: nghiên cứu và nghề nghiệp ứng dụng.

Vận dụng có chọn lọc một số chương trình đào tạo tiên tiến của các đại học có uy tín trên thế giới vào đào tạo của một số trường ở Việt Nam.

Bên cạnh đó, thực hiện phân tầng đại học, đến năm 2015 hình thành nhóm các trường đại học định hướng nghiên cứu, đại học định hướng nghề nghiệp ứng dụng, các trường cao đẳng cộng đồng.

Theo PHAN THẢO

(Nguồn: Báo Sài Gòn Giải Phóng Online)

Danh mục liên quan

Thông tin chuyên đề Tin Hoa Sen
Facebook Youtube Tiktok Zalo