WORKSHOP: HỢP TÁC LIÊN NGÀNH TÂM LÝ – TÂM THẦN HỌC TRONG CHĂM SÓC SỨC KHỎE TINH THẦN CỘNG ĐỒNG

Hợp tác liên ngành Tâm lý – Tâm thần học ngày càng phổ biến, cho thấy những lợi ích và nhu cầu phát triển trình độ chuyên môn, cũng như tạo ra sự hỗ trợ hiệu quả trong hoạt động chăm sóc sức khỏe tinh thần cộng đồng. Với những tiềm năng của việc phối hợp đa ngành, Trung tâm Nghiên cứu và Tham vấn Tâm lý cùng Chương trình Tâm lý học, Đại học Hoa Sen tổ chức Workshop: Hợp tác liên ngành Tâm lý – Tâm thần học trong Chăm sóc sức khỏe tinh thần cộng đồng.

Chương trình sẽ mang đến góc nhìn đa chiều về những cơ hội và thách thức của việc hợp tác liên ngành Tâm lý – Tâm thần học tại Hoa Kỳ. Trong đó, nhấn mạnh đến các hoạt động nâng cao tinh thần cho cộng đồng, đặc biệt trong đánh giá và phòng ngừa các hành vi nguy cơ.

  • Diễn giả chương trình: Tiến sĩ Paul Zarkowski, Chuyên gia Tâm thần học tại Đại học Washington và Trung tâm y tế Harbourview Hoa Kỳ
  • Địa điểm tổ chức: P.903, TSC Nguyễn Văn Tráng, Q.1
  • Thời gian: thứ Ba, 13/09/2022 vào lúc 09:00 – 11:30 AM

!!! LƯU Ý:

– Link đăng ký sẽ đóng sau khi chương trình đủ số lượng người tham gia

– Thư xác nhận đăng ký thành công sẽ được gửi qua email đã cung cấp trong form đăng ký.

———————————————————

*** Thông tin liên hệ:

– VP: 708, TSC Nguyễn Văn Tráng, Q.1

– E: Thamvantamly@hoasen.edu.vn

– ĐT: (+84-28) 7309 1991 ext 11584

Facebook Instagram Youtube image