Seminar THƯƠNG HIỆU CÁ NHÂN

Seminar được tổ chức bởi Chương trình Triết học – Khoa Khoa học Xã hội trường Đại học Hoa Sen, với thông tin chi tiết như sau:

  • Nội dung chia sẻ:

– Sự khác biệt giữa thương hiệu và danh tiếng

– Bí quyết xây dựng & Huyền thoại về thương hiệu cá nhân

– Nghe đến giá trị của 8P thần thánh: PRODUCT, PRICING, PLACE, PROMOTION, PEOPLE, PROCESS, PHYSICAL EVIDENCE, PHILOSOPHY

  • Thời gian: 15h – 17h, chiều thứ Bảy ngày 30/07/2022
  • Địa điểm: P.407, trụ sở Nguyễn Văn Tráng
  • Diễn giả: Ts Dương Ngọc Dũng, GĐ Chương trình Triết học, HSU
  • Khách mời:

– Mr. Trần Văn Liêng, CT/ TGĐ Vinacacao

– Miss Đặng Hồng Cẩm Vân, CEO Hệ thống The V Language

Facebook Instagram Youtube image