Đại học Hoa Sen – HSU

Không lùi bước trong vấn đề biển Đông

Đây là khẳng định của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang về vấn đề bảo vệ chủ quyền và khai thác tiềm năng kinh tế trên biển Đông, tại buổi tiếp xúc với cử tri quận 4 (TP.HCM) vào ngày 18-10.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định: “Đảng và Nhà nước Việt Nam không lùi bước trong vấn đề biển Đông. Việc gìn giữ hòa bình trong quan hệ Việt Nam – Trung Quốc, từ ý thức đến hành động đều hết sức đầy đủ. Nhưng đồng thời nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền quốc gia vẫn tiến hành thường xuyên không có gì thay đổi”.

Xem tiếp tại đây

Theo Nguyễn Viễn Sự

(Nguồn: Tuổi Trẻ, 19/10/2012)

Danh mục liên quan

Thông tin chuyên đề Tin Hoa Sen
Facebook Youtube Tiktok Zalo