Đại học Hoa Sen – HSU

Hưởng ứng ngày Môi trường thế giới 2012 với chủ đề “Kinh tế xanh: Có vai trò của bạn”

Ngày 2/5, Bộ GD-ĐT đã có công văn hướng dẫn gửi các Sở GD-ĐT, các trường ĐH, CĐ về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 5/6/2012. Theo đó, Bộ GD-ĐT đề nghị các trường ĐH, CĐ, Sở GD-ĐT tổ chức kỷ niệm và triển khai các hoạt động như: Tổ chức các chiến dịch truyền thông về bảo vệ môi trường, đặc biệt là các nội dung liên quan đến chủ đề Kinh tế Xanh; khuyến khích sử dụng công nghệ, sản phẩm thân thiện với môi trường, ít tiêu hao năng lượng, hạn chế sử dụng các nguồn nguyên nhiên liệu có phát sinh chất thải, gây ô nhiễm môi trường; tổ chức Lễ mít tinh, các cuộc thi, triển lãm, giao lưu văn nghệ, hội thảo khoa học về chủ đề Kinh tế Xanh; tổ chức chiến dịch ra quân làm vệ sinh môi trường trên địa bàn cơ quan, trường học, trồng cây phủ xanh đất trống, đồi trọc…;treo băng rôn, panô, áp phích, khẩu hiệu về chủ đề môi trường, Kinh tế Xanh tại trụ sở cơ quan, trường học… nhằm nhắc nhở mọi người cùng hành động bảo vệ môi trường…

Chủ đề “Kinh tế xanh:có vai trò của bạn” của Ngày Môi trường Thế giới 2012 nhấn mạnh đến vai trò, trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc xây dựng nền kinh tế xanh hướng tới sự phát triển bền vững cho nhân loại

 

Chủ đề Ngày Môi trường Thế giới 2012 được chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc (UNEP) chọn là “Kinh tế xanh: Có vai trò của bạn”  (Green Economy: Does it include you?), nhằm nhấn mạnh đến vai trò và trách nhiệm mỗi cá nhân, tổ chức để xây dựng nền kinh tế xanh hướng tới sự phát triển bền vững cho nhân loại. Theo UNEP, Kinh tế Xanh là nền kinh tế có mức phát thải thấp, sử dụng hiệu quả và tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, đảm bảo công bằng xã hội. Trong nền Kinh tế Xanh, sự tăng trưởng về thu nhập và việc làm thông qua việc đầu tư của Nhà nước và tư nhân cho nền kinh tế làm giảm phát thải cacbon, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, sử dụng hiệu quả năng lượng và tài nguyên, ngăn chặn sự suy giảm đa dạng sinh học và dịch vụ của hệ sinh thái.

Ngoài ra, Bộ GD-ĐT cũng đã đề nghị các Sở GD-ĐT và các trường ĐH, CĐ, TCCN triển khai các hoạt động để hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường 2012 với chủ đề “Nước sạch và vệ sinh môi trường góp phần xây dựng nông thôn mới”, từ ngày 29/4 đến hết ngày 6/5/2012 và duy trì đến hết ngày Môi trường Thế giới 5/6/2012: Tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông của nhà trường về việc sử dụng và bảo quản nước sạch, nhà vệ sinh; nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi của HSSV; biểu dương các tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác bảo quản và sử dụng các công trình cấp nước, nhà vệ sinh trong nhà trường…

 

Thanh Thanh

Danh mục liên quan

Thông tin chuyên đề Tin Hoa Sen
Facebook Youtube Tiktok Zalo