Đại học Hoa Sen – HSU

Hướng tới một nền giáo dục thực sự đổi mới

Bài viết nhấn mạnh vai trò then chốt của nguồn nhân lực cho phát triển – qua đó thấy rõ hơn tính cấp thiết của việc đổi mới cơ bản, toàn diện và đúng đắn nền giáo dục Việt Nam. Trong rất nhiều công việc có thể làm để thay đổi diện mạo giáo dục Việt Nam, bài viết đặc biệt nhấn mạnh bốn công việc: kiến trúc lại hệ thống giáo dục, giải quyết vùng trũng tiếng Anh, tài chính – xã hội hóa giáo dục, và đưa CNTT vào giáo dục.

Xem tiếp tại đây

Theo Lê Trường Tùng

Hiệu trưởng Trường ĐH FPT

Phó Chủ tịch Hiệp hội các trường Đại học – Cao đẳng ngoài công lập

(Nguồn: Tia Sáng, 17/8/2012)

Danh mục liên quan

Thông tin chuyên đề Tin Hoa Sen
Facebook Youtube Tiktok Zalo