Đại học Hoa Sen – HSU

Giáo dục khai phóng: đâu phải nói cho “sang”

Ở phương diện này, GD khai phóng phải làm sao trả cái đầu lại cho cái đầu của con người.

Thời gian qua, có rất nhiều nhân sĩ, trí thức tâm huyết trên cả nước cho rằng, trước khi đi vào những vấn đề cụ thể nhất của công cuộc “đổi mới toàn diện nền giáo dục” sắp tới đây, thì việc xác định một “triết lý GD” mang tính định hướng chung là vấn đề quan trọng và cần thiết. Bởi nền GD của chúng ta hiện nay đang bị “lạc đường”.

Xem tiếp tại đây

Theo Nguyễn Trọng Bình

(Nguồn: Tuanvietnam.net, 9/11/2012)

Danh mục liên quan

Thông tin chuyên đề Tin Hoa Sen
Facebook Youtube Tiktok Zalo