Đại học Hoa Sen – HSU

Giảng viên ĐH Hoa Sen bảo vệ thành công đề tài: “Nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn Tỉnh Bình Dương”

Vào ngày 23/5 vừa qua, nhóm giảng viên nghiên cứu khoa học do TS. Nguyễn Thiên Phú-Phó trưởng Khoa Khoa Kinh tế-Thương Mại Trường Đại học Hoa Sen làm chủ nhiệm đề tài, đã bảo vệ thành công đề tài “Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Bình Dương” tại Sở Khoa học công nghệ & Môi trường tỉnh Bình Dương.

Các thành viên trong nhóm nghiên cứu đang trao đổi về đề tài

Đây là đề tài do Ủy ban Nhân dân Tỉnh Bình Dương cấp kinh phí cho nhóm nghiên cứu trong thời gian 30 tháng. Sau một thời gian dài vất vả cho quá trình nghiên cứu, khảo sát , viết chuyên đề, viết báo cáo, hội thảo ,…nhóm nghiên cứu đã hoàn thành dự án nghiên cứu. Dự án nghiên cứu này nằm trong sự hợp tác của Đại học Hoa Sen và Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Bình Dương.

TS. Nguyễn Thiên Phú đang trình bày báo cáo nghiên cứu

Hiện nay, doanh nghiệp vừa và nhỏ có vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế – xã hội ở nhiều quốc gia trên thế giới và ở các nước đang phát triển trong đó có Việt Nam. Thành công bước đầu trong dự án nghiên cứu này sẽ tạo tiền đề tốt cho các nghiên cứu sau này của giảng viên Khoa Kinh tế- Thương mại Trường Đại học Hoa Sen; đồng thời giúp tỉnh Bình Dương có cơ sở đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp vừa và nhỏ tại tỉnh Bình Dương; từ đó đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Bình Minh

Danh mục liên quan

Thông tin chuyên đề Tin Hoa Sen
Facebook Youtube Tiktok Zalo